fbpx

O časopisu Nová Exota

Časopis Nová EXOTA je celobarevným měsíčníkem orientovaným zejména na chovatele exotických ptáků a zájemce o ornitologii. Obsah časopisu je tvořen stálými rubrikami, jimiž jsou Veterinární poradna, Na návštěvě u chovatele, Okénko z cest, Kaleidoskop informací... Vedle těchto pravidelných rubrik je první polovina časopisu věnována chovu papoušků ve všech jeho podobách (chov mutací, umělý odchov, sportovní chovatelství) a druhá pak chovu kanárů, drobných exotů, měkkožravých ptáků a exotickým vodním a okrasným ptákům.

Časopis svým obsahem a odborností zaujme nejen zkušené chovatele, ale rovněž ty, kteří s chovem exotických ptáků teprve začínají či začít chtějí. Časopis Nová EXOTA své čtenáře pravidelně informuje o veškerém dění v chovatelském světě, jako např. o pořádání výstav – u nás i v zahraničí, odborných seminářů, o novinkách v oblasti chovu mutací, aktualitách v oblasti sportovního chovatelství, změnách výstavních standardů, o ochraně ptáků a významných projektech na jejich záchranu…

Časopis Nová EXOTA spolupracuje s našimi i zahraničními odborníky v oblasti chovu exotických ptáků, o čemž vypovídá kvalitní redakční rada časopisu. Kromě soukromých chovatelů je navázána vynikající spolupráce s institucemi, jako je např. ZOO Praha, ZOO Olomouc, ZOO Zlín – Lešná, Veterinární fakulta Brno a ze zahraničních pak Loro Parque Fundación či Al Wabra Wildlife Preservation (AWWP). Nesmíme opomenout ani spolupráci se specializovanými kluby a organizacemi na území České republiky, Slovenska a Polska (ČSCH, SZCH, KPEP aj.). Všechny tyto organizace se na stránkách časopisu Nová EXOTA prezentují, některé pravidelně, jiné sporadicky.

Časopis Nová EXOTA taktéž významně spolupracuje na přípravě naší jediné mezinárodní výstavy exotického ptactva – EXOTA Olomouc, dále jsme mediálními partnery výstavy Exotika v Lysé nad Labem a tradičních výstav KPEP v Praze v botanickém skleníku UK (Na Slupi 15).

Z historie časopisu

Časopis Nová EXOTA vychází od roku 2002. Nicméně historie tohoto periodika je delší než třicet let. První vydavatelé časopisu, ať již jej nazývali Příloha informačního zpravodaje nebo Exota, byli průkopníky českého, potažmo československého chovatelství. A právě na jejich tradici časopis Nové EXOTA navazuje.

V roce 2001 se Český svaz chovatelů – předchozí vydavatel časopisu Exota – rozhodl, že z ekonomických důvodů již nebude dále pokračovat ve vydávání tehdy dvouměsíčníku Exota. Skupinka nadšenců v čele s posledním šéfredaktorem časopisu Exota Milanem Vašíčkem koncem roku 2001 zorganizovala pracovní skupinu a spolu s novým vydavatelem p. Václavem Bělkou počala od ledna 2002 opět vydávat „Exotu“, ale z důvodu odlišení, že jde o nový projekt, pojmenovala časopis Nová EXOTA. V té době měl časopis formát A5, šlo o dvouměsíčník, byl celobarevný a redakce sídlila v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Dalším přelomovým rokem se stal rok 2003, kdy na základě velkého ohlasu čtenářů bylo rozhodnuto, že časopis změní svůj formát na A4 a stane se měsíčníkem. Tento krok zařadil časopis Nová EXOTA do kategorie nejprestižnějších specializovaných HOBBY časopisů u nás i v zahraničí.

Na přelomu let 2004 – 2005 došlo ke změně sídla a vydavatele časopisu a jeho přestěhování do Olomouce, respektive na okraj Olomouce, do Horky nad Moravou. Novým vydavatelem časopisu se stal jeho stávající šéfredaktor Mgr. Jan Sojka.

Významným milníkem pro vydávání časopisu byl rok 2005, kdy na podnět našich polských přátel v čele s Mgr. Robertem P. Sobeckim bylo započato s vydáváním polské verze časopisu Nová EXOTA – Nowa EXOTA PL.

Časopis Nová EXOTA se tak roku 2005 stává největším a nejvýznamnějším časopisem chovatelů exotických ptáků ve střední a východní Evropě. V současnosti jsou jeho čtenáři zejména chovatelé z České republiky, Slovenska a Polska, nicméně významnou část tvoří rovněž čtenáři z Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvatska.

Obrázek Jan Sojka,

Jan Sojka,

vydavatel & šéfredaktor

Jan Sojka je vydavatelem časopisu Nová Exota a dlouholetým chovatelem papoušků

Obrázek Lubomír Tomiška,

Lubomír Tomiška,

odborný garant

Lubomír Tomiška je zkušeným chovatelem a řadu let pracuje v Loro Parque Fundación