Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2004

vyšlo v září 2004

Amazoňan černouchý - úspěšný odchov v ČR

Autor: Ing. Jan Nedělník - Brodek u Prostějova

Amazoňan černouchý je u nás i v Evropě u chovatelů velmi málo zastoupen, je tedy s jeho chovem málo zkušeností. Proto na požádání redakce Nové EXOTY se chci o své zkušenosti s jeho chovem podělit s ostatními chovateli.

Alexandr čínský a jeho chov

Autor: -red-

Do rodiny Psittaciformes (Papoušci) patří i rod Psittacula (Alexandr), jenž v současnosti čítá 13 druhů elegantních papoušků. Tyto druhy se liší od jiných papoušků svým těsně přiléhajícím opeřením a dlouhým ocasem. Jeden z největších a nejimpozantnějších zástupců je alexandr čínský.

Papoušek žlutočelý - Poicephalus flavifrons

Autor: -zep-

Papoušek žlutočelý se ve svých nárocích od ostatních druhů rodu Poicephalus značně odlišuje. Zatímco ostatní se obvykle zdržují v nadmořských výškách 800 – 1500m, či výjimečně málo nad 2000m, tento „horal“ byl pozorován dokonce ve výšce 3200m.n.m. Areál jeho výskytu se rozkládá na náhorních plošinách Etiopské vysočiny, kde se výška běžně pohybuje mezi 3000 až 4000m.

Nové mutace andulek - Blackface & Saddlebacks

Autor: Didier Mervilde - Belgie, Ghalig Al-Nasser - Anglie

V roce 1998 jsem v jednom holandském časopise četl článek o mutaci Blackface (černolících) u andulek. Jako milovníka nových mutací mě zajímalo, jestli by mi onen chovatel dovolil se na ně přijet podívat. Byl jsem nucen čekat až do září roku 1999, kdy jsem se s panem Van Dijkem domluvil na schůzce. Po čtyřhodinové cestě jsem konečně dorazil do cíle. To, co jsem viděl, byly malé andulky, které se tolik lišily od našich běžných představ.

Papoušek červenotemenný

Autor: -nov-

Papoušek červenotemenný nepatří k nejčastěji chovaným. Ačkoli jsou tito papoušci pěknější a odolnější než jiné druhy, vybírají si chovatelé k chovu jiné druhy ptáků, v současné době hlavně mutace. Papoušek červenotemenný má nesmělou povahu, a to především v mládí. Velmi snadno se vyplaší, proto je třeba být při vstupu do voliéry obezřetný.

CITES - dovoz a vývoz druhů z přílohy „A“

Autor: -red-

V prázdninovém čísle Nové EXOTY jsme uveřejnili několik slov o změnách, které se dotýkají chovatelů, v jejichž chovech jsou zastoupeny druhy spadající pod úmluvu CITES, resp. jsou zařazeny v jednotlivých skupinách této úmluvy a od 1. 5. 2004 jsou vedeny rovněž v seznamech EU skupin A – D. Dnes bychom rádi uvedli něco málo k vývozu a dovozu exemplářů, které jsou zařazeny do skupiny A. Jde tedy o druhy, které jsou vedeny jako druhy přímo ohrožené vyhubením.

Záchytný „koncentrák“

Autor: Milan Vávra - Moravský Sv. Ján

Aby boli čitatelia aj v zahraničí v obraze, ako sa na Slovensku po prijatí zákona CITES prijatého od 1.1.1995 vyvíjala situácia, chcel by som to v niektorých bodoch opísať. Od prijatia zákona do 30.3.1995 bolo treba nahlásiť chované zvieratá. Pre žiadnu osvetu, na ÚV SZCH prišlo vyrozumenie 27.2.1995, sa včas nahlásilo len 7% chovateľov. Ale aj chovatelia, ktorí sa prihlásili po tomto termíne, nemali problémy minimálne 5 rokov, kedy bola vydaná k zákonu vyhláška. Do tejto doby vystavovali preukazy o pôvode na OÚ aj na CITES I bez označenia rodičov aj ich potomstva bez problémov. Neboli ujednotené krúžky ani čipy, čipy boli schválené až 29.10.2002 Štátnou veterinárnou správou s účinnosťou od 1.7.2002. Nové preukazy o pôvode mali byť vystavené podľa zákona 237/2002 do 3 mesiacov od účinnosti zákona a označenie vykonané najneskôr do 6 mesiacov, avšak preukazy sa nemohli vystaviť bez označenia!

Vzpomínka na dr. Hanáka

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka n. Moravou

Dlouho pro mne zůstane smutné to červencové ráno, kdy jsem našel ve schránce oznámení o úmrtí výjimečného člověka a spolehlivého přítele pana RNDr. Františka Hanáka. Člověku se nechce ani uvěřit, že už ho nikdy nepotká na některé z přerovských burz, nebo třeba na EXOTĚ v Olomouci, že už nikdy neuslyší z telefonu jeho hlas. Bohužel, čas nelze vrátit, můžeme pouze vzpomínat, neboť vzpomínky jsou jediným majetkem, který nám nikdo nevezme.

Okénko z cest - ptačí kolekce v ZOO Antverpy

Autor: Ing. Vít Vojtíšek - Beroun

Zoologickou zahradu v Antverpách najdete přímo v centru města v bezprostředním sousedství hlavního vlakového nádraží. Je to zahrada královská, takže se těší určitým privilegiím. Na druhou stranu její poloha v rušném středu moderního velkoměsta přináší nesčetné každodenní provozní problémy. Tuny krmiv a jiného materiálu je nutné dopravit dovnitř a stejně tak nesčetné tuny hygienicky zaopatřeného odpadu pak vyvézt z města. Jedná se o zahradu patřičně starou. Nahlédněme tedy krátce do její historie. ZOO byla založena 21. července 1843. V jejím čele stanul jako první ředitel tehdy renomovaný zoolog a botanik Jacques Kets.

Telefonické spojení se zahraničím

Autor: Walther Wiener - Hrádek n. Nisou

Spojení s chovateli z jiných evropských zemí nám již dnes díky technickým možnostem nečiní žádné potíže, pouze to chce znát správná čísla. V našich časopisech se užívá dobrý nápad, inzerující uvádí zkratku okresu nebo kraje. V zahraničí takový zvyk bohužel není, a tak jsem si dříve velice pracně (podle známých míst) sestavil svůj orientační seznam sám.

Domestikovaný a "divoký" kanár

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Na stránkách odborných časopisů a vlastně i v povědomí chovatelů se setkáváme s naším známým kanárem, který je vlastně domestikovanou formou kanára. Patrně každý přemýšlivý chovatel, který má s tímto druhem co do činění, si někdy položil otázku, z jakého divokého předka byl tento oblíbený domácí mazlíček vyšlechtěn, kde a v jakých podmínkách se původně vyskytoval a jaké je jeho současné rozšíření. Divoký kanár (Serinus canaria L.) byl původně rozšířen na Kanárských ostrovech - s výjimkou ostrova Fuertaventura, kde obývá lesy, vinice a další stromové porosty až do nadmořské výšky 1900 m.

Mé zkušenosti s astrildem bělolícím

Autor: Petr Malinský - Křižanov

O tyto australské ptáčky je stále mezi chovateli velký zájem. Vzhledem k tomu, že je více než patnáct let nepřetržitě úspěšně odchovávám, rozhodl jsem se tedy zveřejnit některé poznatky z mého chovu. Páry sestavuji z ptáků alespoň 10 měsíců starých. Hnízdí ve voliéře nebo větší kleci v kteroukoli roční dobu (samozřejmě v chovné místnosti). Denní teplota se zde pohybuje okolo 22 °C. Noční pokles je pouze o několik stupňů.

Amada červenohlavá

Autor: Petr Podpěra - Praha

Ptáky popsal poprvé v roce 1789 Gmelin ve svém spise Systema Naturae, svazek 1, na straně 903. Systém v té době nebyl ještě tak složitý, neznal tolik rodových jmen jako nyní a Gmelin proto řadil ptáky do rodu Fringilla, název je do češtiny překládán jako pěnkava.

Ryžovník timorský

Autor: Marek Buranský - Nové Zámky

Veľkosť 12-14 cm. Neveľký vtáčik, žijúci vo voľnej prírode v malých kŕdľoch. Má načernalo sfarbený vrch hlavy a hrdla, ktoré kontrastuje s nápadne bielymi lícami. Krídlové krovky sú tmavohnedej farby. Hrudník čokoládovo - hnedej farby je výrazne oddelený od bieleho bruška. Farba chrbta je tmavšia ako farba hrude. Boky tela majú šedo - hnedý nádych. Má oceľovo sivý zobák, nohy rohovinovej farby. Mladí jedinci majú nevýrazné šedé sfarbenie. Spôsob života ryžovníka hnedého a sivého (Padda oryzivora) sa nápadne podobá. Ryžovníky hnedé sú menšie ako ryžovníky sivé. Tento druh nevytvára poddruhy.

Genetická kalkulačka u amadin Gouldové

Autor: Leoš Rapant - Blansko

„Jak si ulehčit práci?“ Tak takhle nějak jsem uvažoval při čtení Mutační genetiky drobných exotů od pana Walthera Wienera. Jsem totiž chovatelem amadin Gouldových a jsem tak zcela obeznámen s problematikou jejich genetiky. No, chvástat se umím pěkně a zvláště, když už to je pravda. Ale není tomu zas tak dávno, co jsem jako „mladý“ začínal s chovem a nevěděl jsem zhola nic o genetických předpokladech, štěpitelnosti, o absolutní ztrátě lipochromu a mohl bych určitě ještě dlouho pokračovat.

Problematika chovu nevýstavních zebřiček

Autor: RNDr. Jaromír Vachutka - Olomouc

S nevýstavními zebřičkami a chůvičkami začíná skoro každý chovatel exotického ptactva. Oblíbenost je nejen pro pěkný vzhled, melodický hlas, ale také pro poměrně snadný chov. Chov nevýstavních zebřiček a chůviček můžeme bez větších obtíží praktikovat v kleci či voliéře. Určité problémy mohou nastat při soužití s astrildy. Zebřičky mohou rozebírat cizí hnízda, rušit ostatní hnízdící páry apod. Chůvičky jsou naopak velice mírumilovné. Nechají se často utlačovat a snadno jim může při krátké nepozornosti jiný obyvatel voliéry rozebrat hnízdo, nebo jej dokonce obsadit.

Slunatec nádherný – pestrý pták s motýlím letem

Autor: RNDr. František Hanák - MOS Přerov

Slunatec nádherný se řadí jako jediný druh do čeledi slunatcovitých (Eurypygidae) z řádu krátkokřídlých (Gruiformes). Zahrnuje tři poddruhy, z nichž E. h. major je rozšířen na území od jižního Mexika přes Guatemalu po západní Ekvádor, E. h. meridionalis v jižním Peru ve státech Junín a Cuzco a E. h. helias na území od Kolumbie přes Venezuelu, Guayanu, amazonskou část Brazílie po východní Bolívii. Jeho jméno vzniklo podle toho, že prvním Evropanům přicházejícím do Jižní Ameriky připomínaly skvrny na křídlech vycházející slunce. Dříve se také nazýval chřástal nádherný nebo chřástal sluneční a subspecie. major byla považována za samostatný druh.

Korunkovaný kráľ našich záhrad

Autor: Ing. Norman Fekete - Nitra

Páv korunkatý sa vo voľnej prírode vyskytuje v Indii a na Srí Lanke. Tu obýva husté lesy a nížinné džungle s výskytom menších čistiniek a lúk, na ktorých sa samce počas tokania zhromažďujú a vábia samice. Samec je dlhý vyše dva metre, z čoho na chvost pripadá až 1450 mm. Na modrozelenej hlave má vysokú korunku z pier s modrým zakončením. Hrdlo a prsia sú zelenomodré so silným kovovým leskom. Chrbát je tyrkysovo zelený, pierka majú šupinovitý vzor

Poruchy rozmnožování u samiček papoušků

Autor: MVDr. Ladislav Taras - Veterinární univerzita Brno

Velmi závažným zdravotním problémem u samiček papoušků jsou poruchy rozmnožování. Tyto poruchy mají různou příčinu. Mohou být vyvolány chovatelskými chybami týkajícími se nevhodného krmiva (nízký obsah zejména vitamínů a minerálních látek), zahájením chovu u příliš mladých ptáků, nevhodným sestavením páru či jeho špatnou kontrolou (poranění samičky agresivním samcem). Řada z těchto poruch souvisí i se změnami celkového zdravotního stavu papoušků. Samička se závažným onemocněním s největší pravděpodobností nebude snášet biologicky plnohodnotná vajíčka – taková, ze kterých by se líhla zdravá mláďata.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz