Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 05/2006

vyšlo v květnu 2006

Kakadu Goffinův: Anděl, nebo ďábel?

Autor: J. Sambromi - Francie

Jejich neukojitelná zvědavost, taškářství i jejich živý duch je staví skutečně zcela stranou od ostatních druhů velké rodiny kakadu. Jsou to andělé či ďáblové, nebo obojí zároveň, ale nikoho nemohou nechat lhostejným. Je dost obtížné charakterizovat jejich povahu z mnoha pohledů. To je činí přitažlivými, ale na druhou stranu i obávanými mezi chovateli - právě pro jejich rozporuplnost..

Kakadu Goffinův – úspěšný odchov v ČR

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová - Praha

I nám se podařilo odchovat tento druh kakadua. Pár pocházející z importu v přírodě odchycených ptáků jsme získali v únoru roku 2004. Ptáky měl před námi už jiný chovatel. Papoušky jsme umístili v našem chovatelském zařízení, kde vnitřní ubikace pro tyto ptáky mají rozměr 2 x 2,5 x 3 metry a vnější výlety 1,5 x 2,5 x 3 metry. Ve vnitřní ubikaci byli ze začátku dvě kmenové budky s vletovým otvorem nahoře. Papoušci se poměrně rychle aklimatizovali a od začátku byli velmi aktivní. Využívali celý prostor vnitřní ubikace a pokud bylo vletové okno otevřené, zdržovali se rádi venku. Začátkem jara se živě zajímali o obě budky a začali je navštěvovat. Trochu jsme se obávali případné agresivity samečka, avšak v našem páru se chovala dominantně spíše samice. Oba ptáci často posedávali na horním okraji většího kmene, který se jim zjevně líbil víc.

Pyrura zelenavý

Autor: Ing. Josef Nožička - Uherské Hradiště

Pyrura zelenavý byl prokázán v nedotčených nebo málo poškozených mlžných horských lesích ve výškových pásmech mezi 2000 a 3200 m. Předpokládá se, že druh je přelétavý v rámci územního rozšíření, důkazy však chybějí. Papoušci byli pozorováni především v párech nebo v malých skupinách od 6 do 10 jedinců. Největší hejna čítala 25 papoušků. O složení jejich stravy je nedostatek informací. Nejnovější pozorování však přinášejí první poznatky. Tento druh se živí plody, květy a semeny rostlin Cordiaceae (řád Boraginales) a také šesti dalších druhů stromů. Byli také spatřeni při konzumaci na ostružinících.

Opomíjení kognové rodu Enicognathus

Autor: Radek Blažej - Břeclav

Kogna smaragdový je jedním ze dvou zástupců rodu Enicognathus. Kogna smaragdový je vůbec nejjižněji žijící papoušek na zeměkouli. Jak ve své domovině, tak v chovech je vzácný. Jsou to ptáci střední velikosti s delším ocasem, celkově jsou zbarveni zeleně s tmavým lemováním per. Čelo a uzdička je zbarvena červenohnědě, břicho je zbarveno vínově. Vrchní krovky jsou smaragdově zelené s modrým nádechem. Ocas je červenohnědý, zobák černošedý. Mladí ptáci se zbarvením podobají dospělým, jen jejich barvy jsou matnější. Pohlavní dimorfismus není výrazný – samec i samice jsou zbarveni podobně.

Kogna dlouhozobý a jeho pravidelné odchovy v SR

Autor: Zdeněk Pichlík - Povoda u Dun Stredy

Dlouho mne tento druh zajímavého papouška fascinoval, hlavně svým charakteristickým zobákem a svým chováním ve voliérách. S krabičkou cigaret jsem u nich vydržel stát celé hodiny a pozorovat je. Ptáky jsem porvé viděl v zoo Praha, Vogelparku Walsrode a v Loro Parque. A velmi jsem po nich toužil. Někdy v roce 1986 jsem je náhodně objevil u jednoho chovatele v německém Ingolstatu, který vlastnil pár, jenž však neodchovával a 2 samičky dovezené z odchovu z Loro Parque. Po skoro půldenním dohadování jsem si ptáky odvezl. Jelikož to bylo v letních měsících a ptáci byli chováni v letních voliérách, umístil jsem je i v mém chovu do celoroční voliéry. Papoušky jsem choval ve stejném zařízení jako kogny smaragdové, včetně hnízdních budek.

Na návštěvě u chovatele – Miloslav Muškát, Mšec

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka n. Moravou

Tentokráte je náš portrét věnován chovateli – malíři papoušků - panu Miloslavu Muškátovi ze Mšece. Původně měl mít článek název „Svět papoušků ve výtvarném umění“, ale po osobní návštěvě jsem došel k závěru, že pan Muškát není „pouze“ malíř, ale díky tomu, že se přiženil do chovatelské rodiny, stává se z něj i chovatel. Jeho tvorba je známa především z výstav chovatelských sdružení, zejména pak ve středních a severních Čechách. Ti, kteří se zúčastnili v polovině dubna „papouškářského“ setkání v Jirnách, ji mohli vidět i na této vrcholné chovatelské akci. A věru, bylo se nač dívat. Většina návštěvníků se zalíbením pozorovala překrásné ary hyacintové či alexandry čínské.

V.I.P. setkání chovatelů papoušků v Jirnách

Autor: Markéta Rybínová - Klatovy

Dne 8. až 9. dubna proběhlo v Jirnách u Prahy I. V.I.P. setkání chovatelů papoušků s mezinárodní účastí, za což musím hned v úvodu poděkovat organizátorovi této akce - panu Zdeňku Vandělíkovi. Již mnoho chovatelů mělo tento skvělý nápad, ale bohužel nikdo zatím nebyl schopen vše zrealizovat. Toto setkání bylo v počátku plánováno spíše jako celkový průzkum, zda je možno i mezi chovateli papoušků dosáhnout setkání na takovéto úrovni. Bylo osloveno celkem 102 předních nejen českých, ale i zahraničních chovatelů. S velkým nadšením se jich sešlo 95, což je obrovský výsledek, a myslím, že ani pořadatel s tímto nepočítal.

Několik slov k „evropským ptákům“

Autor: -red-

Vážení chovatelé a kolegové, v našich chovech již několik roků vzrůstá zájem o ptáky, kteří žijí na území ČR, potažmo celé Evropy. Je to potěšitelné, protože chov evropských druhů byl v minulých letech mírně v pozadí chovu exotických druhů ptáků, kteří jsou jistě velmi zajímaví, ale domnívám se, že i evropské druhy si zasluhují naši vřelou pozornost. Jak již bývá dobrým zvykem, každá činnost, nejen chovatelská, je dnes regulována různými druhy legislativních norem, které se nám chovatelům jeví mnohdy jako zcela zbytečné, omezující a často máme pocit, že jejich uplatňování v praktickém životě hraničí až se snahou o likvidaci našich chovů.

Informace týkající se legislativy chovu evropského ptactva

Autor: Mojmír Brázdil - Lomnice n. Popelkou

Na úvod považuji za nutné upozornit, že následující informace nevyplývají z mé profese, jde jen o naznačení možných legislativních řešení a informovanost chovatelů. Po vstupu naší republiky do EU je legislativa chovu našich ptáků sice již zákonem definována, ale postupy příslušných orgánů ochrany přírody v různých regionech se zatím mohou zřejmě odlišovat. Předmětem mého zájmu jsou pěnkavovité druhy ptáků z řádu pěvci, kterými se kdysi ve své činnosti zabýval Klubu chovatelů kříženců. Problematiku dravců nebo vodního ptactva spolu s dalšími ohroženými druhy podle vyhl. č. 395/1992 Sb., ponechávám stranou. Všem zájemcům samozřejmě doporučuji se s legislativou seznámit podrobně prostřednictvím zákona č. 218/2004 Sb., jímž se mění dosavadní zákon č. 114/1992 Sb. (zkuste např. http://www.onlinedata.cz/zakony/). Všechno následující je už jen jakýsi osobní komentář k výše zmíněným předpisům.

Príprava na chovnú sezónu - obdobie hniezdenia a odchovu (3)

Autor: Mgr. Michal Vojník - Michalovce

V jesenných mesiacoch si azda každý chovateľ farebných kanárikov (FK) doplnil chovný materiál. Predpokladám, že tí menej skúsení dali na moje rady a zakúpili si ho na jednotlivých výstavách, podľa bodového ohodnotenia, alebo od známych špičkových chovateľov, s potrebným genetickým vysvetlením (čo s čím páriť). Čím neskorší termín získania FK do svojho chovu, tým vyššie riziko, že uvedený FK v nastávajúcej chovnej sezóne nebude schopný odchovávať mláďatá z dôvodu, že nebude na ňu dostatočne pripravený, či už je to samec alebo samica. FK by sme mali na chovnú sezónu pripravovať už v mesiaci január, z dôvodu dostatočného preperenia FK do prvej budúcej výstavy. Tí najnáročnejší spravidla ešte využívajú i svetový šampionát, ale s takto zakúpeným FK na začiatku chovnej sezóny vo svojom chove príliš počítať nemôžu.

Kanáři mutace PHAEO

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Phaeo mutace vznikla v roce 1964 u chovatelů kanárů v Belgii a není tedy žádnou novinkou. Jedná se o nezaměnitelnou, ihned identifikovatelnou a řekl bych až typickou kresbu na celém těle kanára, která je odlišná od kresby jiných barevných kanárů. Mezi našimi chovateli však není tato mutace nikterak běžná a pokud se s ní setkáme, ať už u samotného chovatele nebo někde na výstavě, jedná se spíše o výjimku. Pokud se budeme zabývat kanáří nomenklaturou, je tato mutace zařazena jako neklasický melanin č. 4. Pro mutaci phaeo je charakteristické maximální rozšíření hnědého phaeomelaninu, který vytváří na křídlech těchto kanárů kresbu odlišnou od jiných barevných kanárů. Tato kresba musí být pravidelně rozmístěna od zobáku přes temeno hlavy až po kostřec a je pravidelně rozdělena také po bocích.

Astrild rudokrký a jeho chov

Autor: Milan Šísl – Vimperk

Astrildi rudokrcí velmi rádi odpočívají na dně voliéry či klece a často zde také hledají potravu. Nejsou to vyloženě kontaktní ptáci, a tak můžeme spatřit pár sedět těsně vedle sebe jen výjimečně, o vzájemném ošetřování peří ani nemluvě. Velmi rádi se koupou a sluní. K ostatním spoluobyvatelům jsou vždy mírumilovní a za dobu tří let, co tento druh chovám, jsem nepozoroval sebemenší šarvátku. Při vyhovujících podmínkách zahnízdí nejraději v připravených houštinkách umístěných v dolní polovině voliéry, ale stalo se mi v chovu, že mladý pár úspěšně zahnízdil i v malé kleci se zvenku zavěšenou budkou. Jako základ pro samotnou stavbu hnízda posbírá samec v širokém okolí drobné kamínky a kousky hlíny. Na ty pak staví samotné hnízdo s nezvykle velkým vchodem bez vletové roury.

Některé z příčin úbytků ptactva v posledních 60 letech

Autor: Ing. Emil Moudrý - Uničov

K tomu, aby docházelo k reprodukci ptačích druhů, je zapotřebí splnění alespoň dvou základních aspektů pro jejich život. Je to dostatek potravy a vhodných podmínek pro hnízdění (křovin, dutých stromů, atd.). Změny způsobu života na vesnicích a v poslední době i ve městech tyto základní podmínky výrazně omezily. Scelování pozemků při zakládání družstev na vesnici se projevilo například snížením počtů jedinců u skřivanů, strnadů, křepelek a koroptví. Po scelení pozemků proběhla v 60. letech minulého století etapa intenzifikace zemědělství, v jejímž rámci se uskutečnily rozsáhlé meliorace, zmizela celá řada lesíků vysazených v minulosti na vlhkých půdách a také byla rozorána většina luk. Likvidace remízků znamenala likvidaci hnízdišť pro řadu druhů.

Jeřábi - biologie a chov (6)

Autor: RNDr. František Hanák - MOS Přerov

Jeřáb černokrký - jedná se o ohrožený druh. V přírodě žije jen asi 5 až 6 tis. jedinců. Hnízdiště je registrováno v Národním parku Ladakh v Indii. Obývá i pobřeží moře a stojaté vody s malými ostrůvky v nadmořské výšce 3800 až 4600 m. Jde spíše o potulný než tažný druh. Zimuje v údolích řek a v oblastech s jezery. Hnízda si staví na ostrůvcích bez vegetace uprostřed kolísajících močálů, někdy také na bahnitých kuželích po hnízdění plameňáků (průměr 90 cm, hloubka 25 cm). Hnízdí od dubna do června, v Tibetu od května do července.

Nerostné látky vhodné pro zebřičky a chůvičky

Autor: RNDr. Jaromír Vachutka - Olomouc

Nerostné látky a jiné krmné přísady je nutné přidávat do směsí nebo je podávat samostatně, protože jsou nepostradatelné pro ptačí organismus. Písek je vhodným pomocníkem při trávení převážně zrnožravých ptáků. Trávicí ústrojí i mimo jiné části tvoří žlaznatý a svalnatý žaludek. Zatímco ve žlaznatém žaludku působí na potravu různé enzymy, ve svalnatém žaludku dochází vlivem velmi silných stahů k drcení semen. Tomu napomáhají i zrníčka křemene a dalších nerostných látek, které jsou součástí písku. Stah svaloviny žaludku je tak silný, že může docházet i k drcení velmi tvrdých semen.

Veterinární poradna – nemoci kanárů (2)

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová - Praha

Tzv. „černá skvrna“ viditelná pod kůží v dutině břišní může být symptomem několika onemocnění kanárů. Je to vlastně zvětšená slezina anebo játra (případně oba tyto orgány). Kůže na břiše drobných ptáků je natolik průhledná, že jí tyto vnitřní orgány prosvítají a při prohlídce ptáků je můžeme pozorovat. Zvětšení jater a sleziny bývá důsledkem několika infekčních nemocí. Tyto nemoci se vyskytují u všech typů kanárů. Nejčastějšími příčinami černé skvrny jsou bakteriální infekce, atoxoplazmóza a cirkovirová infekce.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz