Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 12/2007

vyšlo v prosinci 2007

Lori mnohobarvý horský a jeho chov

Autor: Luboš Jedlinský – Záměl

Tyto papoušky jsem si pořídil po dlouhém rozhodování na podzim roku 2006, jelikož pokrok v chovu loriů za posledních několik let zaznamenal velký posun, čehož je asi největším důkazem to, že se na trhu začala běžně prodávat instantní směs, která hodně zjednodušila chov těchto ptáků a otevřela tak i nové možnosti pro mnohé chovatele. I já jsem si pořídil svůj první pár těchto nektarožravých papoušků. Umístil jsem je do kombinované voliérky s vnitřními rozměry 110 x 90 x 220 cm délka x šířka x výška a venkovními 250 x 80 x 220 cm délka x šířka x výška. Vnitřní část zařízení mám zateplenou a poté obitou linoleem, aby se jejich řídký trus dal snadno čistit ze stěn. Jako podestýlku mám hrubé smrkové hobliny, které přes zimní období tak jednou za týden měním, jelikož papoušky přes zimu pouštím do venkovních výletů ojediněle a jen na krátkou dobu, musí se podestýlka čistit častěji.

Neoféma ozdobná

Autor: Mgr. Jerzy Ćwik – Nowodworze k. Tarnowa (PL)

První pár neofém ozdobných jsem si koupil v září roku 2002 na burze v Benkovcích. Chovatel, u kterého jsem je uviděl, mě ujišťoval, že z několika mladých neofém vybere určitě ptáky různého pohlaví, pocházející z různých hnízd. Protože ptáci vypadali pěkně a měl jsem voliéry obsazeny papoušky nádhernými, kouřovými a „princeskami“, jejichž doplněním mohly být neofémy, a sám jsem se chtěl přesvědčit, jak je to s jejich rozmnožováním, rozhodl jsem se, že je koupím. Po krátké karanténě jsem je umístil v kleci doma, kde přezimovaly. Na jaře jsem je přemístil do vnější voliéry obývané papoušky nádhernými. Mezi ptáky nedošlo k žádným konfliktům, papoušci nádherní je zcela přijali – chovali se tak, jako by nikdo nový do voliéry nepřišel. Poskytl jsem neofémám hnízdní budku z borovicových desek o rozměrech 20 x 20 x 45 cm, s vletovým otvorem o průměru 6 cm. Ptáci začali hnízdit teprve v červenci. Snesli 5 vajíček, na kterých seděla samička.

Mé zkušenosti s chovem rozely černohlavé

Autor: Ulrich Werhahn – Brémy

V srpnu 1997 jsem získal od jednoho chovatele současně šest rozel černohlavých, tři samičky a tři samce. Dvě samičky a jeden sameček byli mláďata, jeden sameček byl jednoroční. Třetí sameček měl dva roky, třetí samička čtyři roky. U mladších zvířat se podařilo sestavit nepříbuzný pár, starší, rovněž nepříbuzný pár, byl vytvořen již dříve. Období před chovnou sezónou je velmi důležité, zejména u ptáků, kteří budou hnízdit poprvé. Imunitní systém mladých není ještě plně vybudován, ztráta známého prostředí a sociální struktury, změny v krmné dávce atd. představují enormní stresové faktory. V mém případě ještě do doby aklimatizace zasáhly práce na renovaci obytného domu, které trvaly několik týdnů a byly velmi hlučné. Důsledkem byla ztráta jednoho mladého samečka během tří týdnů a jedné mladé samičky ještě v témže roce.

Patálie s majerákem aneb jak sundat uzavřený kroužek

Autor: Martin Růžek - Třebešice

Ve svém článku bych se chtěl dotknout jedné praktické, avšak v chovatelském tisku zatím ne příliš známé otázky, a to jak sundat uzavřený kroužek. Zatím se můžeme všude dočíst, jak jej správně mláděti aplikovat. Vždyť to má být nezaměnitelné označení na celý život. Jsou však situace, kdy je nutné jej sejmout, a do takové situace se může dostat každý chovatel, stejně jako se to stalo v letošním roce i mně. Své o tom, „jak správně na to,“ vědí jistě veterinární lékaři specializující se na ptactvo. Z pochopitelných důvodů to ale zatím nikde nepublikovali, nebo lépe, nikde jsem o tom do této doby nečetl. Zdůrazňuji, že se jedná o sundání kroužku čistě ze zdravotních důvodů, které ohrožují zdraví, případně i život daného jedince, nikoliv o protiprávní nakládání s nezaměnitelným označením. Mne tato patálie potkala v letošním roce u mláděte papouška žlutotemenného, mezi chovateli známého také jako „majerák“.

Krmení ořechy v chovu papoušků (3)

Autor: Redakce

Cedr libanonský (Cedrus libani) je 20 – 40m vysoký strom se široce kuželovitou, později deštníkovitou korunou. Jeho hlavním domovem je Libanon, Sýrie a východní Turecko. Obvod některých kmenů je až 12m. Cedry mají vytrvalé jehlice se dvěma okrajovými balzámovými kanálky. Vyrůstají ve svazečcích po 30 – 40 a jsou tuhé, tmavozelené, 15 – 30mm dlouhé, špičaté. Borka starších stromů je brázditá, šedohnědá. Pylová zrna ze samčích šištic mají dva vzdušné vaky. Mezi opylením a oplozením uplyne delší doba. Plodem cedru je šiška charakteristické stavby, která je vzpřímená, krátce stopkatá, soudkovitá, na vrcholu trochu zmáčknutá a je nerozpadavá. Šišky dozrávají až druhým nebo třetím rokem. Semena jsou trojhranná a mají 25mm dlouhé blanité křídlo. Cedrová semena obsahují komplex bílkovin, tuků, glycidů, vitamínů A, B, E (komplex tokoferolů – alfa, beta a gama), D, F a stopových prvků.

Aktuality z Loro Parque

Autor: Dr. M. Reinschmidt - Loro Parque

Druhý z našich tří mladých arů Learových mezitím vylétl. Zatímco obě starší mláďata ary zelenokřídlého vylétla, je to třetí ošetřováno svými rodiči v hnízdní dutině. Nejstarší mládě již přijímá potravu samostatně, stále znovu ale loudí od svých náhradních rodičů „extra porce“ krmení navíc. Druhé mládě opustilo hnízdo před teprve několika dny. Létá již okolo, ale je stále ještě závislé na péči a krmení pěstounů. Třetí mládě se ještě dosud ani nepodívalo ze vstupního otvoru. Přesto ale očekáváme, že v několika málo dnech opustí budku. Po několikaleté pauze jsme odchovali znovu vazu malého, druh, který je chován v lidském zajetí poměrně vzácně. Naši staří ptáci zatím odchovali jen jedno mládě. V současnosti je mládě opeřené a již jen těžko odlišitelné od svých rodičů. Obzvláště nápadné byly hlasité projevy během odchovu, stále znovu jsme mohli slyšet nepřestávající velmi melodický zpěv obou rodičů.

Na návštěvě u chovatele – Milan Habrcetl, Kladno

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka nad Moravou

Jak má podle tebe vypadat ideální andulka? Co člověk, to individualita, každému se líbí něco jiného. Nicméně měli bychom se co nejvíce blížit standartu WBO. Horní třetina těla je dnes rozhodující – tzn. hlava, prsa a maska. To, zda má 22cm či 24cm, nehraje žádnou roli. Důležité je, zda je pták kompaktní. Tvar andulky přirovnávám ke kuželce, s tím, že to nejširší místo je v ramenou. Hlava je pouze zakončení – nasazena na ramenou jakoby bez krku. Znovu zdůrazňuji, že nejširší místo je v ramenou, nikoli na břiše, jako tomu bylo dříve. Andulky nesmí ležet na břiše, naopak musí pěkné pózovat nad bidlem. Pták musí mít pěknou širokou kulatou hlavu, čím je hlava lepší, tím je lepší i pták. Z chovatelského hlediska barvu nebo znaky u andulky jsem schopen v odpovídající kvalitě odchovat během dvou až tří let. Ale docílit u andulky kvalitní hlavy – dobrého typu, to je neustálý boj.

Okénko z cest – ZOO Parc de Beauval

Autor: Ing. Vít Vojtíšek - Beroun

Jméno zahrady lze přeložit jako Krásné údolí. A překlad neklame. Nachází se poblíž městečka St. Aignan v samotném srdci údolí řeky Loiry a je obklopena turisticky atraktivními zámky. Těm úspěšně konkuruje. Je totiž třetí nejnavštěvovanější lokalitou tohoto regionu. Konkrétní číslo se pohybuje okolo 430 000 návštěvníků ročně. Jedná se o moderní privátní ZOO, kterou v roce 1980 založila energická madame Francoise Delord. Žena v roli zakladatelky ZOO je doslova něco jako bílá vrána. Její syn Rudof zde již více než 10 let působí jako ředitel a dcera Dolphine má na starosti pedagogiku a vzdělávání. Původně se jednalo o ryze ptačí park. Teprve, když majitelka dostala darem trio bílých tygrů, byla původní ptačí koncepce rozšířena i o savce a další zvířata. Dnes na rozloze 22 hektarů představují největší kolekci zvířat ve Francii - 4000 zvířat v 374 druzích. Polovina připadá na zástupce ptáků.

Zvonohlík mozambický

Autor: Jacek Wardenga – Dąbrowa Górnicza (PL)

Tito ptáci žijí v Africe jižně od Sahary, vyjma Somálska, poříčí Konga a velké části Namibie. Populace zvonohlíka mozambického obývá africké stepi a savany, proto se také tito zrnožravci dobře cítí v prostředí, kde je hodně bujné a husté vegetace. Zvonohlík mozambický je velmi pohyblivý pták a ve větších skupinách neobyčejně agresivní, jejich agresivita se projevuje mnohem častěji v zajetí, nežli je tomu v přírodním prostředí. V přírodě mají mnohem větší svobodu pohybu a nemusejí tak urputně bojovat jako např. v malých klecích nebo dokonce i větších voliérách, které však nejsou natolik veliké, aby se necítili ohroženi jinými ptáky téhož druhu, kteří spolu s nimi obývají voliéru. Takže je dobré jim v zajetí vytvořit takové podmínky, které jim znesnadňují bitvy mezi sebou – jde např. o hustý porost rostlin.

Afričtí astrildi s červenou páskou přes oko

Autor: Petr Podpěra – Praha

Čtyři druhy drobných afrických astrildovitých ptáků, někdy řazených do podrodu Estrilda Swainson, 1827, mají červenou pásku přes oko. Do rodu Estrilda jsou však někdy řazeny i další druhy, tím se však tentokrát zabývat nebudeme. Jde nám především o to, jak tyto druhy s červenou páskou od sebe bezpečně rozeznat, čili správně určit. Mnohým chovatelům to asi nebude činit žádné potíže, jelikož v poslední době se ukázalo, že naše vlast je především zemí chovatelů papoušků, ale jsou zde i chovatelé, kteří drobotinu prostě neumějí. To je však velká škoda, protože mnohdy jde o ptáky, kteří se objevovali v našich klecích více jak sto let. Teď jim však zvoní hrana. Dříve to bývali ptáci pravidelně dovážení a v obchodech bývali za levný peníz. To bylo trnem v oku radikálně levicově orientovaným ochráncům, kterým vadí jakýkoliv obchod se zvířaty. Nakonec se podařilo zastavit dodávky ptáků do Evropy kvůli tak zvané ptačí chřipce. Jde sice o zástupný důvod, nicméně ptáci se do Evropy již nedovážejí. Na takovou situaci chovatelé připraveni nebyli. Takoví ptáci byli sice v klecích a voliérách odchováváni, nikoliv však dostatečně systematicky, spíše náhodně.

Pár slov o pásovnících dlouhoocasých

Autor: Věra Žmolíková – Praha

Pásovníky dlouhoocasé chovám dva a půl roku. Začala jsem s přírodním červenozobým párem. Umístila jsem je do klece asi 60 x 50 x 40cm. Asi za měsíc si postavili v košíčku hnízdo. Vystlali ho kokosovým vláknem a udělali na něm stříšku. Kolem košíčku jsem dala umělou zeleň. Za pár dní začala samička snášet vejce, ale byly to jen měkké skořápky s trochou žloutku. Dala jsem jí drcené vaječné skořápky a vitaminové zrní s vápníkem. Asi za pět dní samička znovu snášela vejce, tentokrát už bylo vše v pořádku. Zasedla hned na první a pravidelně se střídala se samečkem. Celkem snesla čtyři vajíčka. Za 12 dní se vylíhlo první mláďátko, potom ještě další dvě. Dala jsem jim vaječnou míchanici a rodiče pečlivě krmili. Když už byla mláďátka samostatná, oddělila jsem je od rodičů.

Holub bažantí a jeho chov v Anglii

Autor: John Smith – Londýn

První pár měl v období od ledna do června šest snůšek, pokaždé o jednom vajíčku. První vajíčko bylo sneseno 27. ledna a zpočátku na něm samička seděla. Pak ji to přestalo bavit, a tak jsem byl nucen vajíčko odebrat a vložit do líhně. Zárodek se zpočátku vyvíjel dobře, avšak ve 14 dnech odumřel. 11. února bylo sneseno do stejného hnízda druhé vajíčko. Také bylo svými rodiči zahříváno, a sice až do šestého dne. Poté jsem vajíčko odebral z hnízda a uložil jej do líhně. Při prosvícení se prokázalo, že se embryo vyvíjí. Vnější rozměry vajíčka činily 46 x 31 mm. Vajíčko se vyvíjelo bez komplikací a 10. března jsem si všiml, že je již lehce popraskané. Mládě se vylíhlo 13. března odpoledne. Vážilo 19,05 g a bylo až do svého osamostatnění odchováváno ručně. Potom, co bylo druhé vajíčko odebráno 17. února z hnízda, bylo 24. února sneseno třetí vejce. To bylo opět opatrováno rodiči po dobu šesti dní, poté však bylo opět opuštěno a 1. března odebráno do líhně.

Veterinární poradna - první pomoc při akutních stavech

Autor: MVDr. Jana Jirsová - Zábřeh na Moravě

Nikdo z nás asi nemá rád stresující stavy a chvíle, kdy je potřeba se velmi rychle a zodpovědně rozhodnout. Přesto takové okamžiky v chovatelství nastanou a je dobré na ně být alespoň částečně připraven. Akutní stavy jsou u ptáků opravdu velmi akutní a tam, kde jde u savců o hodiny, jde většinou u ptáků o minuty. Nejlepším řešením při kritických stavech je samozřejmě co nejrychleji vyhledat veterinárního lékaře, ale existuje několik situací, kdy může chovatel výrazně zvýšit ptákovy šance na přežití včasným a správným zásahem už doma.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz