Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 10/2005

vyšlo v říjnu 2005

Odchov kakadua moluckého

Autor: RNDr. Jaromír Vachutka - Olomouc

Po roce 1989 došlo v České republice k několika významným změnám v oblasti chovu exotického ptactva. Zpočátku ubývalo chovatelů, kteří se začali věnovat podnikání a následně se k chovatelství vraceli, ale také začalo přibývat množství různých akcí pro chovatele (burzy, výstavy, semináře), přibývalo výrobků a posléze vznikaly i dovozní firmy. Tím došlo ke zvýšení biodiverzity (druhové pestrosti) v našich chovech. Poté se mnoho chovatelů začalo zabývat takovými taxonomickými skupinami papoušků, které dříve nebylo snadné získat a staly se pro chovatele větším lákadlem

Mé zkušenosti s odchovem eklektů různobarvých

Autor: Herman Kremer - Berlín

Odchov agapornise oranžolícího

Autor: Vladimír Macháček – Kladno

Pár těchto agapornisů jsem zakoupil v létě 2003 od firmy ZOO Import s.r.o. Jednalo se o import z Guiney. Měl jsem možnost výběru z cca 40ti ptáků. První jsem vybral samici, protože se mi moc líbila. Samce jsem vybral podle stejného kritéria. Oba ptáci byli v různých voliérách. Připravil jsem si pro ně klec o rozměrech 70 x 40 x 40 cm. Jelikož jsem věděl o vybíravosti potravy u tohoto druhu, zkusil jsem podávat všechno možné, ale zcela jednoznačným favoritem bylo jablko, které se stalo základem potravy.

Úspěšný chov vazy malého

Autor: Franz Dijkink - Tillburg

Vazové žijí převážně v lesnatých nížinách, ale v době zrání plodin, tak jako některé další druhy papoušků, se soustřeďují do hejn a zalétají do oblastí savan a polí, kde působí domorodcům značné škody na úrodě. Obyvatelé se proto brání zaháněním ptáků, kteří jsou v těchto oblastech značně plaší. Naopak v lesnatých oblastech, kde papoušky nikdo nepronásleduje, jsou klidní a důvěřiví. Vzhledem ke všeobecně známým odlišnostem biotopů a podnebí Madagaskaru se domnívám, že se vazové v tropických lesích na východě živí odlišnou potravou než vazové v opadavých lesích západního Madagaskaru. Rovněž způsob života musí být pravděpodobně částečně odlišný a svědčí to o velké přizpůsobivosti těchto papoušků. Vazové se v klidu ozývají příjemným pískáním a trylkováním. Napodobují také různé zvuky ze svého okolí.

Okénko z cest - Zastavení v Amboseli Sopa Lodge

Autor: MVDr. Lubomír Palkovič - České Budějovice

Národní park Amboseli patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším parkům v Keni. Leží asi na polovině cesty z Mombasy do Nairobi, v nádherné poloze na úpatí nejvyšší africké hory Kilimandžára (5.895 km). Na 392 km2 plochy parku se pasou velká stáda antilop, zeber, pakoní, buvolů, slonů. V parku je bez problémů možné pozorovat hrochy, hyeny, šakaly, opice, lvy, gepardy. Zejména kvůli těmto savcům sem přijíždějí turisté z celého světa. O zástupce ptačí říše již takový zájem není. Zatímco u Hadilova písaře, dropa kori, hejna supů, pštrosů či čápů marabu terénní vozy zastavují, ibis volavka, husa, jeřáb, kolpík, frankolín, perlička či všudypřítomní toko, mandelík a vlha, již tolik obdivu nesklízejí.

Zkušenosti s chovem astrilda černotemenného

Autor: Filipo Gregorio – Udine

Jelikož jsem choval astrilda černotemenného už dříve, mohu vám říci, že jde navzdory jejich malé velikosti (11 až 12 centimetrů) o velmi silné ptáky. Během čtyř let jsem jich získal postupně celou skupinku. Na samém začátku jsem měl astrildy umístěné po dobu jednoho roku ve venkovní voliéře s dalšími malými exoty. Nejstarší z astrildů černotemenných u mne žil osm let.

Farebný chov a mutácie u amadín Gouldovej (1)

Autor: Marek Buranský - Nové Zámky

Školení posuzovatelů v Čáslavi

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Letos snad poprvé jsme se při školení posuzovatelů okrasného ptactva vážně zabývali připomínkami našich posuzovatelů, které nanesli garanti různých odborností. Tím chceme zajistit hladký průběh bodování na naší národní výstavě EXOTA Olomouc. Jak každý snad ví, jedná se o naši největší a nejprestižnější výstavu, která probíhá jen jednou za dva roky. Jsem hluboce přesvědčen, že toto školení, které se konalo v Čáslavi ve dnech 10. – 11. 9., zajisté přispěje ke zlepšení celé akce.

Moje zkušenosti s chovem výrečka malého v bytových podmínkách

Autor: Sergej Šokalo - Minsk

Z množství všech „miniaturních“ soviček známých ve Střední Evropě: sýc nejmenší neboli vrabčí, sýc obecný, sýc rousňák, výreček malý - možná jen poslední představuje druh malých soviček nejpřizpůsobivější k chovu v bytě. Moje třináctiletá zkušenost s držením a chovem těchto soviček v bytových podmínkách to jasně potvrzuje. Sovičky vychované od stadia ptáčat se absolutně nestraní lidí, kteří jsou s nimi stále ve styku. To umožňuje nechápat člověka jako zdroj hrůzy, jak v době hnízdění, tak i v následujícím období. Lze říci, že výreček malý je nejperspektivnější druh sov pro chov v zajetí.

Chov okrasné vodní drůbeže - technologie chovu (2)

Autor: Jaroslav Němec - Choteč

Jak již z názvu okrasná vodní drůbež vyplývá tak základní podmínkou jejich chovu je voda a to ne ve formě trocha vody v napáječce ale ve formě od malého umělohmotného jezírka z hypermarketu až po velký přírodní rybník nebo potůček a to podle možností prostorových a finančních. Samozřejmě, že velkou výhodou je větší vodní plocha vzhledem k větším samočisticím schopnostem ale i menší plochy dobře slouží pro účely chovu. Ideální je pokud je vodní prostor průběžně doplňován čistou vodou a špinavá jde do odpadu.

Veterinární poradna - Lipidy a polynenasycené mastné kyseliny

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová - Praha

Produkce vajec vyžaduje shromáždění velkého množství žloutkových lipidů (tuků), zejména během několika dnů před ovulací. Bílkoviny a lipidy žloutku se vytváří v játrech pod vlivem hormonů estrogenů a progesteronu. Krví se dostávají do vaječníkových folikulů. Lipidy obsažené ve žloutku se dělí na dva hlavní druhy: lipoproteiny velmi nízké denzity a vitelogeniny. Lipidy tvoří zhruba 10 % celkové váhy vejce a 33 % váhy žloutku. Téměř všechny žloutkové lipidy jsou součástí lipoproteinových komplexů s poměrem zastoupení lipidy: proteiny přibližně 2:1.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz