Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 09/2009

vyšlo v září 2009

I. Odchov amazónka červenohlavého v ČR

Autor: Štěpán Šesták – Popovice

Ptáci tohoto rodu jsou střední velikosti, s převládajícím zeleným zbarvením. U amazónků červenohlavých lze určit pohlaví již u mláďat. Samci už od mládí mají oproti zeleně zbarveným samicím červené čelo, které s pozdějším věkem přechází v takřka zcela červenou hlavu. Celková velikost amazónků červenohlavých je 22 cm. Amazónky červenohlavé jsem získal do svého chovného zařízení v březnu roku 2008 od p. J. Sojky z Horky nad Moravou. Ptáci byli ve velmi dobré kondici a měli za sebou zřejmě první hnízdění, které činilo dvě vejce – ovšem neoplozené (ptáci zahnízdili v kmenové budce o výšce 50 cm a vnitřním průměru cca 20 cm). U něj byli ptáci chováni ve vnitřní voliéře o rozměrech 2,5 x 3 x 2 m (šířka x délka x výška). V mém chovu byli amazónci umístěni do bednové klece o rozměrech 100 x 60 x 60 cm s budkou zavěšenou zvenku klece. Ta je vyrobena z překližky a její rozměry činí 22 x 22 x 40 cm (základna x výška).

Aratinga červenolící ve volné přírodě

Autor: Pavel Gryger – Vsetín

Název mého příspěvku by mohl vypadat, že vás chci pozvat do pralesů Jižní Ameriky, ale skutečnost je jiná. Volnou přírodou je zde míněna třešeň a několik smrků v okolí mého domu a příčinou popisované situace je má neopatrnost. Jak ke všemu došlo? Jednoduše jsem podcenil inteligenci a um papoušků, kterým se podařilo vyháknout padací dvířka tak, že cesta ven byla volná. Jednoho odpoledne jsem přišel domů z práce a mé první kroky jako každý den směřovaly k voliérám. Dlouze se zadívám do jedné, kde měli být dva aratingové tmavohlaví, čtyři fischeráci a čtyři roční aratingové červenolící. A aratingové červenolící byli pryč.

Aratingové – opomíjení papoušci

Autor: Géry Dupas – Francie

Tito papoušci z Nového světa jsou mezi chovateli poměrně málo rozšířeni. Z toho pramení celá řada dalších okolností. V kombinaci s tím, že i jejich vlastní život ve volné přírodě není u většiny druhů zmapován, způsobuje, že i jejich chov není zcela jednoduchý. Další komplikací je neexistence jasného rozdílu mezi samcem a samicí, kvůli níž si chovatel nemůže být zcela jist, že vlastní pár. Proto je důležité nespoléhat se na instinkty a provést endoskopii nebo analýzu DNA. Dalším „negativem“ je, že většina chovatelů má zálibu v barevném opeření (zejména v barvách jako jsou červená, modrá či žlutá), zatímco většina aratingů má opeření jednotně zelené, samozřejmě až na výjimky, jako jsou aratingové sluneční či žlutí. Dobrou reklamu aratingům nedělá ani jejich pověst upovídaných, tudíž poměrně hlučných papoušků. Ale dost těch pomluv. Cílem mého krátkého pojednání o aratingách je „očistit“ tyto nádherné jihoamerické papoušky v očích laiků a zpopularizovat je. Námitky proti aratingům by měly být nyní zapomenuty a jen opravdu tvrdohlaví odpůrci si budou dál trvat na svém. Všem ostatním se budu nyní snažit dokázat, že názory, které se proti těmto ptákům objevují, jsou přinejmenším nesprávné.

Můj první odchov alexandrů růžových vousatých

Autor: Tomáš Jurečka – Radslavice

Tyto alexandry jsem si do svého chovu pořídil poprvé na podzim roku 2006. Koupil jsem si dva mladé nevybarvené kusy a doufal jsem, že to bude pár. Umístil jsem je do nevytápěného zimoviště, kde teplota neklesá pod 5 stupňů. Alexandři se nijak hlasově neprojevovali, a kdybych nevěděl, že je tam mám, ani bych si jich nevšiml. Přes zimu jsem stále spekuloval o pohlaví ptáků, jednou jsem si byl jist, že se jedná o pár, podruhé jsem si myslel, že mám dvě samice, jindy zas, že mám dva samce. Všechny mé spekulace ukončilo až jaro roku 2007, kdy jsem ptáky přemístil do venkovních voliér. Ptáci se začali během měsíce vybarvovat a postupně jim od kořenu začal červenat zobák. Tak, a mám dva samce, pomyslel jsem si… Začal jsem tedy shánět alespoň jednu vybarvenou, 100% samici. To se však v té době ukázalo jako velký problém. Celé jaro a léto jsem brouzdal po internetových inzercích, obcházel regály na burze v Přerově, ale najít tutovou samici byl zkrátka „nadlidský výkon“. Až na podzim se na mě usmálo štěstí a na můj inzerát se ozval chovatel, že má doma lichou samici po úhynu samce.

Žako - dva či tři poddruhy?

Autor: Petr Zeman – Písek

Papoušek žako či papoušek šedý, jeden z nejznámějších a zároveň nejoblíbenějších papoušků vůbec. Většina lidí jej zná hlavně jako jednoho z nejinteligentnějších ptáků a nejnadanějších imitátorů hlasu. Jako takový je vysoce žádaný coby domácí mazlíček, a to především nominální forma papoušek žako velký (P. e. erithacus). Asi nejznámější byl sameček Alex, kterého dlouhá léta chovala a zkoumala Dr. Papperbergová a který byl několikrát zkoumán vědeckými pracovníky různých univerzit. Výsledkem jejich bádání je konstatování, že prokazuje inteligenci na úrovni cca osmiletého dítěte. Zvládal počítání, rozlišování barev a materiálů, a dokonce byl schopen abstraktního myšlení. Již méně známý a také snad i neprávem méně žádaný je poddruh papoušek žako liberijský (P. e. timneh). Ovšem ruku na srdce, kolik chovatelů (o laické veřejnosti nemluvě) vůbec ví, že ještě před relativně nedávnem byl uznáván dnes již zrušený ještě i třetí poddruh, papoušek žako ostrovní (P. e. princeps).

Příklady využití náhradních rodičů

Autor: Roger G. Sweeney – USA

Chovná sezóna roku 2006 byla v našem chovu (Parrot Jungle Island) obzvláště vydařená, jak co do celkového počtu vylíhnutých mláďat, tak s ohledem na rozmanitost druhů, kterým se podařilo zahnízdit. I když naším hlavním cílem je mít co nejvíce papoušků, kteří vychovají vlastní mláďata, s tak velkým počtem ptáků, kteří jsou každoročně odchováni, je pro přežití mláďat nevyhnutelné přistoupit i k umělému odchovu. Nejčastěji se v těchto případech využívá ruční odchov mláďat, který je u nás velmi úspěšný. Náhradním řešením je v našem případě i pěstounská péče, kdy se vajec či ptáčat po nespolehlivých rodičích ujímá jiný osvědčený pár, který není z jakéhokoliv důvodu sám schopen mít oplozená vejce nebo jeho vlastní snůška musí ustoupit vejcím, která nutně potřebují spolehlivé pěstouny (k tomuto případu přistupujeme pouze v akutních případech, a to druhů kriticky ohrožených). V nedávných letech jsme měli několikrát důvod využít pěstounský pár a výsledky byly velmi dobré.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz