Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 06/2004

vyšlo v červnu 2004

Chov a odchov agapornise etiopského

Autor: RNDr. Jaromír Vachutka

V listopadovém čísle časopisu Nová Exota byl uveřejněn článek, který čtenářům přinesl mnoho zajímavých informací týkajících se agapornise etiopského. Článek chovatele F. Pfeffera přeložil RNDr. František Hanák. Na jmenovaný text bych rád navázal a seznámil čtenáře převážně se zkušenostmi z chovu i odchovu tohoto ptáka. Jen pro úplnost musím dodat, že o chovu agapornise etiopského bylo u nás zveřejněno několik článků, v nichž své zkušenosti popisují pouze zahraniční chovatelé.

Kakadu šalomounský

Autor: Jeannette Sambroni

Mezi našimi chovateli byl kakadu šalomounský ještě před několika lety prakticky neznám, choval se jen vzácně a jeho cena byla velmi vysoká. Po povolení exportu se začal objevovat častěji. První vývozní povolení ze Šalomounových ostrovů byla vydávána od roku 1990 a ve větší míře po roce 1995. Nadále jsou však přísně kontrolována. Tito ptáci se tedy dostávají do Evropy nikoliv pravidelně, ale spíše sporadicky.

Pyrura rudohlavý

Autor: Ing. Josef Nožička

Obývají lesy, horské lesy, sekundární vegetaci a částečně zalesněné prostory v subtropické zóně 800-3.050 m n. m. Ve státě Mérida v andském regionu je lokálně hojný a hejna o 50-70 exemplářích zde nejsou žádnou vzácností. Jeho let je rychlý a hlučný. Živí se různými bobulemi, plody, semeny, menšími druhy ořechů, květy a různým hmyzem. Mimo dobu hnízdění se shlukuje do hejn a migruje za potravou. Při odpočinku hejna preferují koruny stromů. V domovině hnízdí od dubna do června.

Chov papoušků amboinských (1)

Autor: Jim Hayward – Velká Británie

Mnoho ostrovů v Indonésii bylo během několika málo desetiletí drasticky odlesňováno a zbavováno přírodního bohatství. Časem tak mnoho druhů zvířat a mezi nimi i papoušci amboinští přišlo o původní potravu a hnízdní lokality. Nejvíce postiženými oblastmi byly ostrovy Amboin a Ceram. Lidé z jiných regionů se právě do těchto míst stěhovali a rozpínající se lidská populace ještě více zhoršila stav původní fauny a flóry.

Novinky z WBO

Autor: Ghalib Al-Nasser

V listopadu minulého roku se setkání WBO v Cham ve Švýcarsku zúčastnilo delegátů ze 13 organizací zastupujících 12 zemí. Setkání probíhalo na pozadí výstavy Swiss BS Club. Swiss BS měla velkou zásluhu na organizaci celého setkání a za vřelé přijetí patří díky všem jejím členům. Své delegáty vyslala Belgie, Kanada, Česká republika, Irsko, Francie, Německo, Holandsko, Izrael, JAR, Švýcarsko, Velká Británie a USA.

Palmitos Park (Gran Canaria)

Autor: Lubomír Zubek

V červenci loňského roku jsem s rodinou odcestoval na ostrov Gran Canaria, který je svou přírodou nesmírně zajímavý, ale jako chovatele papoušků mě samozřejmě zaujala možnost navštívit Palmitos Park. Tento park se nachází u Barranko de los Palmitos nedaleko Maspalmos v Gran kaňonu a je ze všech stran obklopen horami.

Staffordshirský kanár

Autor: Lubomír Veselý

Toto plemeno bylo dlouhou dobu považováno za jakéhosi meziplemenného „bastarda“. Takto ho alespoň viděli jeho odpůrci z řad anglických chovatelů. Na začátku šlechtění tito kanáři opravdu v mnohém připomínali barevné chocholaté kanáry, tedy německé plemeno kanára, i když s ním neměli pranic společného.

Amarant malý

Autor: MUDr. Michal Straka, CSc.

Patrí spolu so šiestimi druhmi rodu Lagonosticta do chovateľsky zaujímavej čeľade astrildovitých (Estrildidae). Astrildovité sú charakteristické tzv. hrdelnými papilami mláďat, ktoré sú druhovo špecifické a slúžia rodičom pri ich kŕmení ako orientácia v tmavom prostredí hniezda.

Amada zelenomodrá

Autor: Petr Podpěra

Tohoto ptáka popsal francouzský ornitolog Vieillot (zemřel 1828), ovšem zařadil jej, jak bylo v té době obvyklé, do rodu Fringilla, což je pěnkava. Ptáka popsal podle vzorku, který je v dnešní době nezvěstný, ale ví se, že pocházel z ostrova Timor. Znovu jej popsal v roce 1890 Sharpe v katalogu ptáků britského muzea, svazek 13, str. 387 a pojmenoval ho Erythrura forbesi.

Kŕmenie granulami

Autor: Ing. Július Chabada

V lete v roku 2002 som si na burze v Žiline pri stánku s krmivom náhodou vypočul rozhovor dvoch chovateľov. Jeden z nich tomu druhému rozprával, že bol v Holandsku a že tam niektorí chovatelia kŕmia vtáky výlučne granulami a pritom dosahujú vynikajúce chovateľské úspechy.

Výstavnictví a posuzovatelství

Autor: Walther Wiener

V oblasti C.O.M. – O.M.J. pro jimi pořádané výstavy byly odsouhlaseny směrnice a vypracovány standardy pro „Evropské ptactvo a jeho barevné mutace“ a pro „Všechny křížence“ (platné též pro křížence mezi exoty). Tyto směrnice a standardy jsou k dispozici jen ve francouzském jazyce a překlady nejsou plánovány, a proto zde zveřejním alespoň to nejdůležitější pro orientaci našim chovatelům a posuzovatelům.

Nový pohled na chovatelství ?

Autor: Mojmír Brázdil

Přestože vědecká ornitologie, jak ji známe od dvacátých let minulého století, vznikla na podkladě amatérských poznatků především chovatelů ptactva, ještě dnes vědci přijímají chovatelství s rozpaky jako do jisté míry samolibou a ne příliš vhodnou subkulturu. Také velká část lidí přijímá informace o chovu ptactva jako činnost v podstatě negativní.

Chov a rozmnožování tukana bělolícího

Autor: Horský Roman

Tukani bělolící patří vedle tukanů rudozobých (Ramphastos tucanus) k nejčastěji chovaným druhům v zajetí. Bohužel většina ptáků chovaných v zajetí nepochází z odchovů, ale především z importů ze Surinamu a Guyany. Proto je v zajetí převážně zastoupený nom. R.v. vitellinus, ostatní subspecie R. v. culminatus a R.v. citreolameus se objevují v chovech velmi zřídka. Škoda, že nejzajímavěji zbarvený R. v. ariel v evropských chovech není zastoupen (početnou kolekci této subsp. vlastní zoo v Rio de Janiero).

Turakové – biologie, zajímavosti, chov (3)

Autor: RNDr. František Hanák

Vzhledem k tomu, že se rozmnožování různých druhů turaků liší, byť někdy jen v drobnostech, je nutné shrnout dosavadní znalosti u jednotlivých druhů odděleně.

Čírka červenoramenná

Autor: Jaroslav Němec

Latinsky Callonetta leucophrys, v němčině Rotschulterente, v angličtině Ringed Teal a v polštině Cudokaczka. V českém názvosloví ji můžete najít i jako čírku růžovohrdlou nebo kachničku šedobokou a mezi chovateli je též nazývána čírkou rudoramennou. Na tom, pod jakým jménem je prezentována, nezáleží, důležitý je její jednoznačný název latinský a také to, že jde o jednu z nejhezčích a nejoblíbenějších čírek, které se chovají v zajetí na celém světě.

Výroční členská schůze Klubu chovatelů bažantů

Autor: Jaroslav Němec

Výroční schůze klubu se uskutečnila 17.4.2004 v areálu ZOO Plzeň v příjemném prostředí restaurace u statku Lüftnerka. Přítomnost více jak padesáti členů klubu je v poslední době standardní návštěva na klubových akcích, a tak se pouze nabízí otázka: když cesta do Plzně nebyla dlouhá pro členy klubu ze Slovenska a Moravy, proč nepřijeli ti, kteří to mají mnohem blíž?

Veterinární problematika mláďat

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová

Mláďata ptáků dělíme do dvou skupin podle stupně vyspělosti při vylíhnutí. Mláďata kurovitých ptáků, pštrosů a vrubozobých se líhnou s částečným opeřením a jsou schopna samostatně přijímat potravu krátce po vylíhnutí. Naproti tomu mláďata pěvců, holubů a papoušků jsou zcela závislá na péči svých rodičů (případně náhradních rodičů).

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz