Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 05/2005

vyšlo v květnu 2005

Alexandr velký a jeho chov v zajetí

Autor: Jan Novák – Praha

V posledních letech jsem se začal zajímat více o chov i rozmnožování australských druhů papoušků. Zároveň však mám ve své kolekci i několik zástupců rodu Psittacula, mezi nimiž je i papoušek jménem alexandr velký. Prostřednictvím tohoto článku bych vám chtěl nabídnout své znalosti a osobní zkušenosti s jeho chovem. Když získám do svých voliér nový druh, snažím se co nejdříve shromáždit maximum informací, které se nového jedince týkají. Začněme tedy několika základními zásadami.

Mé zkušenosti s chovem rozely pestré

Autor: Mgr. Gerard Budzaj - Tomaszów Lubelski

Svůj chov mám ve skleníku u domu, kde mám 11 voliér 2 x 1 x 2 m (délka, šířka, výška). Podle mého názoru voliéra s takovými rozměry je pro pár rozel pestrých optimální, i když vím, že se chovají i v menších klecích. Český chovatel Milan Kubín z Jičína doporučuje voliéry s délkou 3 m. V mých voliérách ptáci jsou „vylétaní“, nejsou plaší (což může být vadou ptáků z větších voliér), jsou zvyklé na bližší kontakt s lidmi. Rozely jsou ve svých voliérách chovány celoročně, bez topení.

Odchov aymary citronového

Autor: RNDr. Martin Smrček - Praha

Již několik let se věnuji chovu aymarů a je logické, že jsem od pruhovaných rozšířil svůj zájem i na aymary citronové a šedoprsé. Jejich chov je dle mých zkušeností dost odlišný od zmíněných aymarů šedoprsých. Dnes bych rád stručně popsal svůj první úspěšný odchov krásných aymarů citronových. Na jaře 2004 jsem získal z Německa dvouletý pár aymarů citronových, údajně chovný, který již měl mladé. Umístil jsem je do klece s rozměry 70 x 40 x 35 cm a posléze po získání místa do krajní voliérky 140 x 50 x 160 cm, kde sousedy z jedné strany byli v obdobné voliérce agapornisové etiopští (ty začátkem podzimu nahradil chovný pár aymarů šedoprsých).

Papoušek žlutouchý se vrací ...

Autor: Milan Vašíček - Lipník n. B.

Ještě před pěti lety to vypadalo tak, že na naší planetě mnohé ohrožené druhy papoušků vyhynou. Mezi ně patřil i papoušek žlutouchý. Je asi velikosti ary malé a domovem je ve vyšších polohách And v Kolumbii a Ekvádoru. V poslední době nebyl spatřen, zmizela i poslední skupina těchto ptáků, která byla zjištěna v polovině 90. let minulého století.

Pyrura bělouchý

Autor: Ing. J. Nožička - Uherské Hradiště

Tento velmi hezký pyrura je velmi podobný pyrurovi modročelému (Pyrrhura picta). Odborníci také uvažovali o tom, zda tyto dva druhy nesloučit do jednoho druhu. Existuje ovšem jeden zásadní rozdíl mezi těmito dvěmi druhy a tím je tvar prsního lemování. U pyrury bělouchého je prsní lemování tvořeno tmavými obloučky s bílým okrajem, u pyrury modročelého to jsou tmavé trojúhelníčky se světlým okrajem (zakončené špičatě - tvar písmena V). Diskuse se prohloubila po objevení poddruhu P. p. eisenmanni. Jeho hrudní lemování je totiž mezistupněm mezi oběma druhy.

Na návšteve u chovateľa - J. Verhoeven

Autor: Peter Hok - Martin

Papagáje rodu Pyrrhura sa v posledných rokoch stali veľmi populárne, hlavne však v chovoch našich českých susedov, narástol ich počet aj vďaka moderným metódam určovania pohlavia. Ani dlhoroční chovatelia u tohto rodu nedokážu určiť pohlavie podľa farebných znakov na operení, tvare a veľkosti hlavy, preto sú istejšie určenia pohlavia metódou DNA. Taktiež je veľa vtákov tohto rodu chovaných ako domáci miláčikovia. Medzi chovateľmi sú ponúkané hlavne: P. frontalis, molinae, picta picta, picta roseifrons, egregia, rupicola, melanura, hypoxantha, rhodocephala. Aj cena vtákov je rozdielna, platí tu známe: čo je vzácne, to je drahé. No a to som si potvrdil aj počas návštevy u holandských chovateľov októbri 2004, keď sme s českými priateľmi navštívili niekoľko holandských chovateľov.

Okénko z cest - ZOO Bochum

Autor: Ing. Vít Vojtíšek - Beroun

Reklamní slogan prezentuje tuto menší zoologickou zahradu jako „Klein, aber fein“. A rozhodně nelže. Na její prohlídku bohatě postačí dvě hodiny a dojem, který ve většině navštěvníků zanechá, bude asi opravdu pěkný. Na německé poměry se jedná o takového trpaslíka obklopeného neskonale bohatšími a většími zahradami porúří jako je například Dortmund, Wuppertal nebo Duisburg. Zoologická zahrada Bochum byla založena v roce 1933. Od skromných počátků se postupem času vypracovala k chovu 4000 zvířat ve 400 druzích a ročně ji navštíví 300 000 návštěvníků.

I. Spolková národná výstava na Slovensku

Autor: Mgr. Michal Vojník - Michalovce

Aj keď s oneskorením, predsa, informujeme širokú verejnosť i prostredníctvom EXOTY, že Slovenský národný chovateľský spolok farebných, postavových kanárikov a krížencov (SNCHS – FPKaK), v dňoch 26. – 28. 11. 2004 usporiadal svoju I. Spolkovú národnú výstavu v Žiline. Spolok vznikol na podnet širokej chovateľskej verejnosti v apríli 2002, kedy bol na MV SR zaregistrovaný ako občianske združenie. Návrh na jeho založenie padol v roku 2001 na výstave EXOTA v Olomouci a od tejto chvíle začal pracovať prípravný výbor na jeho oficiálnom založení.

Někteří z nás tomu i věří !!

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Každý chovatel kanárů je postaven každoročně před nemilou otázku: mám mezi letošními odchovy více samců nebo samiček? Tímto článkem chci přiblížit čtenářům některé metody určování pohlaví u mladých kanárů, které jsou více či méně lidové a po praktické stránce někdy až k smíchu, leč každý z nás může k různým metodám zaujmout různé stanovisko. Musím předem vyslovit svůj názor a ten je, že jsem k věrohodnosti těchto metod velice skeptický, nevěřím na ně a považuji je nanejvýš za orientační i když musím přiznat, že „na každém šprochu pravdy trochu“.

Amadiny Gouldovej (3)

Autor: Marek Buranský - Nové Zámky

Chyby v chove je najčastejšie možné pripísať nezlučiteľnosti, neznášanlivosti pováh spárených vtákov za predpokladu, že vtáky sú v chovnej kondícii. Amadiny Gouldovej ktoré nie sú 100% zdravé, nedosiahnu chovnú kondíciu. Disharmónia, neznášanlivosť sa nevyskytuje vo voliérach, kde sa robí skupinový chov, pretože si vtáky zvolia partnerov podľa vlastného výberu. V klietkovom chove (párovom) však treba brať ohľad na harmonizáciu párov a pokiaľ sa vtáky neznášajú, je nutné pristúpiť k výmene niektorého z partnerov.

Malý exkurz mezi exotické čížky

Autor: Marek Ambroży – Myślenice

Který z chovatelů by nebyl nadšen pohledem na švitořící hejno čížků lesních (Spinus spinus, dříve – Carduelis spinus) visících hlavami dolů na šištičkách olše. A jakého štěbotání, povyku, zpěvu a pohybu je s tím spojeno. Minuta, dvě, a už jsou pryč. Jak „živí“ ptáci to jsou. Nevím však zda všichni vědí, že na světě žije 19 druhů čížků z rodiny Spinus a jeden čížek himálajský Chinomitris thibetana. Němci ho nazývají také čečetkou (Birkenzeisig) Acanthis flammea. Podle mne jde však o přechodnou formu mezi čížkem a konopkou (Acanthis cannabina).

Jeřábi - biologie a chov (1)

Autor: RNDr. František Hanák - MOS Přerov

Čeleď jeřábovitých (Gruidae) se řadí do řádu krátkokřídlých (Gruiformes). Do tohoto řádu se zahrnují ptáci odlišného vzhledu, kteří mají jen málo společných vlastností. Společné jsou pro ně pouze následující znaky: úprava krkavic, opeření v okolí řitního otvoru, anizodaktylní noha s vysoko posazeným nebo chybějícím palcem, chybějící vole a hnízdění na zemi nebo v rákosinách. Do této čeledi se řadí 4 rody (Balearica, Anthropoides, Bugeranus, Grus) s 15 druhy a 13 poddruhy. Vývoj systematiky zde není tak složitý jako u jiných ptačích taxonů. Čeleď jeřábovitých zahrnuje graciézně a půvabně vypadající velké ptáky s dlouhým krkem a nohama a s velkými širokými křídly (velikost kolísá od 90 do 180 cm a hmotnost od 3 do 13 kg). Vzhledem připomínají brodivé

Výroční členská schůze klubu KCHBVaH

Autor: Jaroslav Němec - Choteč

V sobotu 9. 4. 2005 se sešlo cca 50 členů našeho klubu na výroční členské schůzi v nově zbudovaném vzdělávacím centru v ZOO Praha. I když venku chvílemi nepříjemně pršelo, v pěkném moderně řešeném prostředí tohoto střediska bylo příjemně, a tak mohla v 10 hodin schůze začít. Po přivítání předsedou panem Zbyňkem Laubem proběhla oficiální část schůze, tj. informace předsedy o činnosti za rok 2004, finančního hospodáře o stavu klubové pokladny, registrátorů jednotlivých odborností o chovatelské stránce minulého roku a revizní komise o kontrole činnosti výboru klubu

Poruchy vývoje kostry u papoušků

Autor: MVDr. Ľ. Nečasová - Praha

Studie britského veterináře Dr. N. Harcourt-Brown poukazuje na souvislost fyzického a sociálního vývoje mláďat papoušků. Do studie bylo zařazeno 36 dospělých papoušků šedých (Psittacus erithacus), kteří byli ručně dokrmováni. Přestože jejich majitelé si žádných deformací kostí nevšimli, 44 % těchto ptáků mělo rentgenologicky prokázané příznaky tzv. juvenilní osteodystrofie. Jednalo se převážně o deformace holenních kostí. Za hlavní příčinu tohoto postižení se všeobecně považuje nedostatek vápníku a vitamínu D3. Cílem studie bylo prokázat, zda může mít juvenilní osteodystrofie i jiné příčiny.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz