Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 05/2004

vyšlo v květnu 2004

NESTOR KEA

Autor: J. Warne – Nový Zéland

Nestor kea je na Novém Zélandu bezesporu vrchním komikem mezi papoušky, o čemž se přesvědčilo nemálo lyžařů a trampů, kteří navštívili Jižní ostrov. S délkou okolo 48 cm je kea typickým představitelem novozélandského papouška, který neoplývá pestrým zbarvením, jak tomu naopak bývá u papoušků australských. Keové nemají výrazný sexuální dimorfismus, ovšem u samičky lze rozpoznat menší a méně zahnutý zobák. Mláďata jsou velmi podobna dospělým jedincům, pouze u nich zaznamenáme světle žluté ozobí a dolní čelist. I když oficiální záznamy nehovoří o žádných poddruzích, přece jen se zdá, že jeden takový obývá Severní ostrov a Chathamské ostrovy.....

PRAVIDELNÉ ODCHOVY LORIŮ ZELENOOCASÝCH

Autor: Mgr. Jan Sojka – Horka n. Moravou

Loriové zelenoocasí mají velikost kolem 28 cm, jsou tedy menší než jejich známější příbuzní loriové žlutohřbetí či tříbarví. Jejich váha se pohybuje u dospělého jedince okolo 170 g, ale mám ve svém chovu samce, který váží 185 g. Rozdíly mezi samcem a samicí nejsou výrazné, nicméně lze říci, že samec je ve většině případů větší, robustnější a rovněž i temperamentnější.....

PAPOUŠEK ČERVENOBŘICHÝ

Autor: -zep-

Papoušek červenobřichý obývá suché otevřené savany s ojediněle rostoucími stromy, trnitý buš a otevřené akáciové lesy v nadmořské výšce 800-1400 metrů. Občas létá za potravou až do výšky kolem 2000 m, a to hlavně v červenci až září, kdy v těchto místech dozrávají fíky. Na rozdíl od většiny druhů se podobně jako papoušek hnědý zdržuje hlavně v suchých oblastech savan a polopouští. Je to druh, o kterém lze s klidným svědomím říci, že je typickým obyvatelem určitého typu krajiny.....

NEOFÉMA MODROHLAVÁ

Autor: Pavel Forisch – Bratislava

Neoféma žije v agátových korunách, kríkoch, stromoch, ktoré rastú v blízkosti horských hrebeňov. Neznáša vlhké a chladné prostredie, a preto sa nezdržuje v blízkosti močarísk a morského pobrežia. V teplom vnútrozemí získava dostatok tekutín zo šťavnatých dužinatých rastlín. Živí sa semenami tráv a rôznych burín, ktoré im poskytuje bujná austrálska príroda. Potravu zbiera prevažne na zemi, kde sa aj väčšiu časť dňa zdržuje. Nepohrdne drobným hmyzom, škrupinami ulitníkov, pieskom a zeminou, ktoré obsahujú potrebné minerálne látky.....

ARA LEARŮV V PŘÍRODĚ A V ZAJETÍ

Autor: Oracio Ernani - Rio de Janeiro

Ara Learův dosahuje velikosti okolo 75 cm a jeho průměrná hmotnost se pohybuje od 850 po 950 g. Hlava, krk a dolní části těla jsou modrozelené, zadní část křídla a horní část ocasu je kobaltově modré barvy (ne ale tak, jako je tomu u ary hyacintového), dolní část ocasu je tmavě šedá, nahé okruží a proužek kůže u zobáku je světle žlutý. Mladí ptáci jsou podobni dospělým, ale jsou lehce rozpoznatelní podle své menší velikosti.....

TYPY PRO CHOVATELE - JAK SPRÁVNĚ NAMÍCHAT SMĚS PRO DOKRMOVÁNÍ MLÁĎAT

Autor: Ing. Eva Šimerdová – Šumperk

Během období, kdy jsou mláďata papoušků ručně dokrmována, se může u začínajících chovatelů objevit řada otázek, týkajících se barvy a konzistence směsi při míchání, nebo toho, jestli nesprávné použití může způsobit případné zdravotní problémy mláděte. Následující informace některé z těchto otázek zodpovídají.....

NA SKOK DO VARNY

Autor: -zep-

V polovině listopadu loňského roku nás zanesly služební povinnosti do třetího největšího bulharského města Varny; přístavu, lázní a známého přímořského letoviska. Rozhodli jsme se s kolegou, že spojíme příjemné (trocha dobrodružství) s užitečným (ušetřit) a místo letecky pojedeme raději autem. Cestu jsme naplánovali i přes varování několika zcestovalejších přátel přes Rumunsko.....

NĚMECKÝ CHOCHOLATÝ KANÁR - BAREVNÝ CHOCHOLATÝ

Autor: Lubomír Veselý – Olomouc

Není to tak dlouho, kdy tito kanáři byli u nás velmi oblíbeni. Německý chocholatý kanár byl dříve vlastně jediným zástupcem chocholatých kanárů, kteří byli u nás chováni. Jak jeho název naznačuje, jedná se o německé plemeno, které vzniklo z hartzkých, tedy ze zpěvných kanárů. První zmínka o tomto chocholatém kanáru se dochovala z období kolem roku 1670, kdy se v populaci hartzkých zpěvných kanárů začali vyskytovat chocholatí jedinci. Z dnešního pohledu již nelze říci, zda šlo o mutaci, která vznikla nezávisle, nebo zda chocholatí kanáři byli do tehdejších zpěvných kanárů nějakým způsobem přikříženi za pomoci jiných, v té době již známých chocholatých plemen ponejvíce anglického původu.....

AMADA ZELENOOCASÁ

Autor: Petr Podpěra – Praha 6

Tento druh poprvé popsal Reichenbach v díle Singvögel na straně 33, které vyšlo ve výše uvedených letech předminulého století. Zemí původu vzorku je uvedena Nová Guinea, v závorce upřesněno Jáva. Geografické členění v té době bylo asi poněkud jiné, než jsme zvyklí představovat si mapy dnes. Vzorek, podle kterého Reichenbach ptáky popsal, býval uložen ve Státním muzeu zoologických věd (für Tierkunde) v Drážďanech. Vzorek je dnes ztracen, protože, jak je známo, na jaře roku 1945 po masivních náletech spojeneckého letectva lehly Drážďany popelem.....

PROBLEMATIKA CHOVU VÝSTAVNÍCH ZEBŘIČEK

Autor: Ing.Miloslav Šobr - Chrudim

Prvním základním předpokladem pro chov zebřiček je naprosto přesná evidence chovu. To, že každý jedinec by měl svou kartu je samozřejmostí, my jdeme dál, chceme, aby každý jedinec měl svůj rodokmen nejméně do páté generace (včetně foto). Zatím se mi nestalo, že by ho někdo z běžných chovatelů ode mne vyžadoval. Ale myslím si, že časem se myšlení našich chovatelů změní.....

CHOV ČEČETEK VE VELKÉ BRITÁNII

Autor: Podle Cage & Aviary Birds volně přeložil M.Brázdil - Lomnice n/ Pop.

Čečetky (angl. Redpolls) jsou zasvěcenými chovateli něžně nazývány polls. Obě formy, tundrová i středoevropská (C.flammea flammea a C.flammea cabaret, nebo mealy redpoli a lesser redpoll, což značí v prvém případě čečetku pomoučenou a v druhém čečetku menší) jsou velmi plodné a odchovy jsou co do početnosti podobné jako u zvonků v mých voliérách. Zatím však nemohu bez váhání doporučit čečetky začínajícím chovatelům. Je třeba zdůraznit, že náchylnost k stressu a mortalita především prvoročních ptáků je dost vysoká.....

PRVNÍ ODCHOV ARASSARI ČERNOHRDLÉHO V ČR

Autor: Pavel Dohnal – Topolná 98

Potrava arasariů musí být rozmanitá, stejné ovoce vezmou maximálně 2 dny po sobě. Pak musím změnit druh. Krmím je čerstvým ovocem v létě a mraženým v zimě. Denně dostávají krájená jablka, hrušky a rajčata, kterých vezmou velké množství. Dále jim podávám moruše, třešně, rybíz, jeřabiny, vařenou rýži, hroznové víno, hloh. Málokdy vezmou citrusové plody a banány. Z živočišné potravy berou cvrčky, sarančata, moučné červy, velké červy a občas je vidět, jak chytají mouchy a motýly.....

TURAKOVÉ - BIOLOGIE, ZAJÍMAVOSTI, CHOV (2)

Autor: RNDr. František Hanák

Domovem turaků je tropická a subtropická Afrika jižně od Sahary. Podle afinity k biotopu je lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří obyvatelé otevřených krajin, stepí, savan s rozptýlenou zelení a buší. Jsou to zástupci rodů Crinifer, Criniferoides a Corythaixoides. Zástupci druhé skupiny jsou obyvatelé humidních lesů a pralesů a lze sem zařadit rod Tauraco. Mezi těmito skupinami stojí rody Corythaeola a Musophaga, jejichž příslušníci mají raději světlé pralesy, okraje lesů, lesní pásy a roztroušenou zeleň ve stepní krajině a podél toků, háje, ovocné plantáže, galeriové lesy podél pobřeží, parky a zahrady.....

HOLOUBEK DIAMANTOVÝ

Autor: František Kohlíček – Praha

Tento pěkný holoubek je již mnoho let chován a odchováván v zajetí. Původem je z Austrálie a stejně jako většina australských druhů ptáků velmi dobře snáší naše teplotní podmínky. V chráněné voliéře vydrží i přes zimu, pokud má k dispozici vodu k pití. Miluje však teplo a nejraději se popelí v písku prohřátém sluncem, který má teplotu až 70 stupňů Celsia. Pokud jsou ptáci chováni ve venkovní voliéře, s přibývajícím podzimem přepeří do hustého peří, které je dobře ochrání před zimou. Přesto je lepší ptáky chovat při teplotách nad bodem mrazu.....

ZÁKLADY FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ - SAMEC

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

Varlata ptáků se nachází v dutině tělní těsně u předního pólu ledviny. Každé varle je upevněno ke stěně dutiny tělní pomocí tzv. mesorchia a je chráněno dvojitým fibrózním obalem. U dospělých ptáků jsou funkční obě varlata. Někdy můžeme pozorovat rozdílnou velikost varlat u téhož jedince. Také jejich uložení v tělní dutině může být asymetrické. U většiny ptačích druhů mají varlata žlutobílou barvu, u některých druhů papoušků jsou varlata melanotická, tj. mají barvu černou až šedočernou.....

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz