Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 02/2008

vyšlo v únoru 2008

Kakaduové jsou nevyzpytatelní…

Autor: Marika a Dalibor Janalíkovi – Velešovice

Jsem chovatelem papoušků od roku 1971. Za toto období se v mém chovu vystřídala spousta různých druhů. Musím se však přiznat, že mne nejvíce zaujali kakaduové, které chovám již 11 let. Kakadu je velmi inteligentní, komický, milý a nadaný papoušek, který si rád zakřičí. Pro jeho chov je potřebná velká a prostorná voliéra z pevného pletiva, kterou nelze rozplétat. Především samečci bývají často agresivní, nejvíce v období toku, mohou napadat samici, vážně ji zranit nebo i zabít. Po dobu celého roku je proto nesmírně důležité sledovat jejich chování, aby se tomuto předešlo. Jedním ze svěřenců v našem chovu je i pár kakaduů žlutočečelatých guinejských – „tritonů“. Máme je již tři roky a od samého začátku jsou opravdu nevyzpytatelní.

Ara Learův a jeho chov v rezervaci Al Wabra (1)

Autor: Ryan Watson a Dr. Sven Hamer - Al WABRA

Ara Learův je nejbližší žijící příbuzný ary hyacintového (A. hyacinthinus). Oba druhy jsou si sice velmi podobné, výrazně se ale liší ve svých ekologických požadavcích. Ara Learův se vyskytuje v relativně suché oblasti na severovýchodě Brazílie, v Caatinga. Vyvinul si úzkou vazbu na jediný rostlinný druh, palmu licuri (Syagrus coronata). Vysoký stupeň potravní specializace je u papoušků opravdu málo obvyklý a závislost na určitém potravním zdroji dělá tento druh velmi zranitelným. Ara Learův hnízdí v uzavřených koloniích v dutinách vápencových skal. Dutiny stromů nejsou vyhledávány, což je u papoušků opravdu neobvyklé. Dnes jsou známy pouze dvě oblasti výskytu arů. Tento druh je v současnosti kriticky ohrožen, jeho status bude pravděpodobně brzy označen za ohrožený, přestože v posledních letech jeho počet ve volné přírodě stoupl na více než 600 kusů.

Amazónci rodu Pionites – opravdoví klauni

Autor: Jean Morreau – Francie

Ačkoliv jsou v zajetí chováni už dlouhá léta, nedocházelo dosud k jejich rozmnožování. Za první úspěšnou reprodukcí amazónka bělobřichého je třeba se vrátit do roku 1949 (Gilbert Lee, USA). Také můžeme zmínit narození mláďat v zoo v Primley ve Velké Británii v roce 1927. Zde si však nemůžeme být jisti, že se jednalo skutečně o amazónka. V publikaci „A Natural History of Uncommon Birds“ autora Georgese Edwardse vydané v roce 1751 v Londýně nalezneme nejstarší vyobrazení amazónka černotemenného. Obrázek byl vytvořen podle živé předlohy jedince, jenž byl nabízen k prodeji na trhu na předměstí Londýna. V roce 1780 upřesňuje Georges-Louis Leclerc-Buffon ve své knize „Histoire Naturelle des oiseaux“ dokonce původ samotného jména amazónka černotemenného, které zní ve francouzštině Maïpouri.

Odchov olivové mutace agapornise etiopského

Autor: Oldřich Šiška – Bohumín

Tmavě zelená 1F – jak již sám název napovídá, má 1 faktor tmavnutí. Ptáci této mutace mají základní zelené zbarvení tmavší než přírodní jedinci a při dobrých světelných podmínkách je lze od sebe spolehlivě odlišit. Ze svých zkušeností jsem nabyl dojmu, že lze snadněji rozlišit samce, jejichž tmavě zelená je výraznější než u samic. Barva drápků, zobáku a červeného zbarvení u samců je zachována jako u přírodních jedinců. Tmavě zelená 2F (olivová) – má 2 faktory tmavnutí a od přírodního jedince je snadno rozlišitelná podle khaki zbarvení jinak zelených partií těla. Barva drápků, zobáku a červeně u samců je opět zachována jako u přírodních jedinců. Dědičnost tm. zelené a olivové mutace je neúplně dominantní, nelze odchovat štěpitelné potomstvo.

Aktuality z Loro Parque

Autor: Dr. M. Reinschmidt - Loro Parque

Prosinec 2007 je zcela ve znamení 35. výročí založení Loro Parque. Dne 17. prosince 1972 se poprvé otevřely jeho brány. Celková plocha tehdy činila jen 13.000 m2 a k vidění byli pouze papoušci. Od pouhého papouščího parku, kterým byl na počátku, se Loro Parque rozrostl na 135.000 m2 a patří dnes k předním evropským ZOO a k největším magnetům pro návštěvníky Kanárských ostrovů. Park vidělo již 34 milionů lidí. V současnosti představuje víc než 3.500 papoušků 350 druhů a poddruhů. Podařilo se ale dosáhnout i dalších zoologických úspěchů. Tak vznikl největší dům tučňáků na světě, akvárium se žraločím tunelem, delfinárium a nejmladší atrakce Orca Ocean. Novinkou je také chovné centrum pro ary Spixovy (Cyanopsitta spixii), které se nachází na území nadace Loro Parque. Má k dispozici čtyři velké voliéry. Ty jsou potaženy hustou černou sítí, aby volně žijící ptáci, jako například holubi, sem neměli přístup. V okolí je pěstováno velké množství stromů a keřů, což činí prostředí velmi příjemným.

Na návštěvě u chovatele – manželé Ghalib a Janice Al Nasserovi

Autor: Milan Habrcetl - Kladno

Ghalib Al Nasser žije od svých šestnácti let v Anglii, kam byl poslán rodinou na studie. V roce 1971 navštívil jednu z velikých výstav andulek a bylo rozhodnuto. Od roku 1972 je členem Budgerigar Society a v roce 2001/2002 byl dokonce jejím prezidentem. Od roku 1997 vykonává funkci Sekretáře a pokladníka World Budgerigar Organisation a je to právě především Ghalibovat zásluha, že se činnost a práce WBO dostává více do povědomí jednotlivých členských i nečlenských zemí. Od počátků jeho chovu se u Ghaliba najdou vždy nějaké těžší mutace, a tak není divu, že největších úspěchů dosáhl s chocholatými a recesivními strakami. Při mé návštěvě v roce 2003 mě zaujaly takové mutace, jako jsou žlutokřídlé, ClearTail či Saddleback, které jsou poměrně vzácné a jsou k vidění většinou jen u specialistů.

Okénko z cest – Cesta po ostrovech Indonésie

Autor: Ľubica Nečasová a Kateřina Křížová

Na listopad letošního roku jsme si naplánovaly dámskou výpravu – my dvě chovatelky a naše slovenská kamarádka, která žije na ostrově Bali. Po příletu na Bali jsme strávily jednu noc v hotelu a následujícího dne jsme se místním letem vydaly na sousední ostrov Lombok. Z letiště jsme cestovaly malým autobusem napříč celým ostrovem k malému přístavu. Lombok je zatím bez mezinárodního letiště, a tak je zde turistů o poznání méně než na Bali. Cestou jsme navštívily vesnici, která je známa výrobou tradiční keramiky. Měly jsme možnost pozorovat domorodé ženy při práci, a dokonce si mohly s jejich pomocí vyrobit hliněnou mísu. Jako pozorovatelce všeho živého mi neuniklo, že nad malou dílnou visí tři vyřezávané dřevěné klece a v každé z nich je malý ptáček – kruhoočko. Kruhoočka jsme později viděly i na jiných ostrovech ve volné přírodě.

Kaleidoskop zajímavostí

Autor: Redakční rada

Peruánská vláda uvažuje o zmenšení národního parku Bahuaja – Sonete na jihozápadě země, přičemž by se mělo jednat asi o 20% území rezervace. Park leží v samém srdci oblasti Tambopata-Candamo mezi amazonskou pánví a Andami. Je vyhlášená svou vysokou druhovou diverzitou; jen ptáků zde žije na tisíc druhů. Nejznámějším obyvatelem je zde medvěd brýlový (Tremarctos ornatus), ara horský (Propyrrhura couloni) a také na mnoha místech silně ohrožený ara zelený (Ara ambigua) a ara vojenský (ara militaris). Nový zákon by ohrozil i stěnu Madre de Dios, kam se slétají obrovská hejna papoušků, aby zde požírali jílovitou zeminu, která je ochraňuje před účinky toxinů z různých plodů a další potravy. Za nimi se sem sjíždějí houfy ekoturistů, kteří přinášejí tolik potřebné finance. V národním paru Bahuaja-Sonene pramení množství řek, jejichž strmé břehy lemují jílovitá slaniska, která využívají kromě papoušků i další druhy zvěře. Do této jedinečné oblasti je zatím vstup povolen jen na zvláštní povolení.

Šampion Cup K-1 Brno již po dvanácté

Autor: Martin Brtník – Vyškov

Soutěž o Mistra klubu a Šampiona výstavy v chovu barevných a postavových kanárů, kříženců a evropského ptactva klubu K-1 Brno se již po dvanácté uskutečnila ve sbírkových sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno, a to ve dnech 16. – 18.11. 2007. Do soutěže bylo přihlášeno a obodováno celkem 303 jedinců a jejich úroveň byla skutečně velice kvalitní. Že došlo ke zvýšení kvality posuzovaných ptáků, to potvrdili i posuzovatelé p. Hudec, Sládek a Veselý nejen svým obodováním, ale i v následné besedě s chovateli. Především se zvedla úroveň u postavových kanárů a u kříženců. Postavoví kanáři získali v letošním roce v jednotlivcích Šampiona výstavy a v kolekcích Mistra klubu. Mistra klubu získali i kříženci stehlík x kanár p. Domase. Jednalo se o velice krásné strakaté ptáky, kteří získali v kolekci 370 bodů. Je to nejvyšší počet bodů získaných za kolekci.

Perloví lizardi nebo též – hnědí lizardi

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Když se řekne perlový lizard, není opravdu u nás mnoho chovatelů, kteří vědí, o čem je vlastně řeč. Odpověď není tak složitá, jde spíše jen o to, že u našich chovatelů nejsou perloví – hnědí lizardi známí a snad také proto nejsou u nás chováni. Pokud chovatel bude mít ve svém chovu hnědé lizardy, nutně musí počítat s tím, že své chovance nemůže vystavovat na světových výstavách. Světová ornitologická organizace C.O.M. a anglické kluby lizardů L.C.A. neuznávají jiné lizardy než černé řady, tj. klasické – stříbrné a zlaté. Ve světě a hlavně v Anglii je mnoho dohadů a polemik, proč tyto dvě organizace nechtějí připustit, že i tato varianta lizarda může mít své kouzlo a jevit se stejně kvalitně jako klasičtí lizardi. Ve své podstatě můžou perloví lizardi dosahovat přibližně stejných kvalit jako klasičtí lizardi, nehledě na fakt, že by patrně přibylo i chovatelů – nadšenců, kterým tato „zatracovaná“ varianta lizardů zajisté bude imponovat.

Pracovní skupina KPEP aneb klubové chovy drobných exotů

Autor: Ladislav Žoha – Sázava

Uplynul zhruba rok od chvíle, kdy v našem klubu poprvé zazněla myšlenka udělat něco pro podporu chovu drobných exotů v ČR. Byla to doba stále se opakujících zákazů i poplašných zpráv týkajících se ptačí chřipky, vpravdě největšího novodobého strašáka chovatelů ptactva. Zároveň už bylo víceméně jasné, že lobistické skupiny ochránců dotlačí EU tam, kde ji chtěly mít už dávno, a následující měsíce nám daly za pravdu. Vstoupila v platnost směrnice trvale zakazující dovoz exotických ptáků z třetích zemí, tzn. odkudkoliv mimo Evropskou unii. Sice je v oné směrnici to kouzelné slůvko ale, nicméně seznam zemí, ze kterých lze při splnění určitých podmínek ptáky v omezeném počtu dovážet, dává po prostudování jasně najevo, že pro drtivou většinu drobných exotických pěvců tudy cesta nevede. Existuje sice ještě výjimka v dovozech pro zoologické zahrady, ale protože v jedné takové instituci pracuji, mohu s klidným svědomím prohlásit, že ani to není cesta, jak obohatit skomírající chovy „drobotiny“ v České republice.

Kardinálové (1)

Autor: Petr Podpěra – Praha

Pod tímto názvem zná čeština několik druhů pěvců pocházejících z amerických kontinentů. Jejich jména pak běžně používá dobře sto let, u některých lze takové pojmenování doložit již od roku 1880, kdy se v Praze konaly první výstavy exotického ptactva. Čeština ve většině případů takové názvy převzala z němčiny, ta zase z angličtiny. Proto docela dobře můžeme taková jména považovat za jména univerzální, domluvíte se v cizím jazyce lépe než pomocí tak zvaného názvosloví vědeckého. Tito ptáci totiž po systematické stránce nejsou vzájemně příliš příbuzní, jsou řazeni na různá místa v systému, která jsou vzdálená a mají tudíž různá jména rodová. Jméno rodové není podle zákonů systematiky neměnné, neměnné je pouze jméno druhové. To však teprve posledních sto let. Tyto okolnosti jsou pak důvodem k tomu, že národním jazykem se v tomto případě domluvíte spíše, než použijete-li latinského vědeckého názvosloví, které se velmi často mění. Přestože tedy kardinálové nejsou sami k sobě blízce příbuzní, mají svůj celkový vzhled podobný, v první řadě mají výraznou, dozadu zašpičatělou chocholku.

Chov a odchov hrdličky kapské (holoubka kapského)

Autor: Adam Bura - Dětmarovice

Vyskytují se na celém světě, vyjma polárních oblastí a vrcholků hor s trvalou sněhovou pokrývkou, což výborně dokazuje jejich úspěšnost. Jejich nejtypičtějším znakem, podle kterého dostali i název, je jejich zobák, který je na rozdíl od ostatních ptáků zrohovatělý pouze na špičce. Základ zobáku je měkký. Dalším typickým znakem je jejich způsob krmení mláďat. To je taktéž mezi ptáky ojedinělé. Všichni holubi krmí své potomky tzv. holubím mlékem. To je vytvářeno sliznicí volete, která se v této době silně překrví a zduří. Složení mléka je přibližně následující: 65–82 % vody, 7–13 % tuku, 10–19 % bílkovin, 1,5 % minerálů a vitamínů (A, B, D a E), všechny esenciální aminokyseliny, nenajdeme v něm téměř žádné či žádné karbohydráty (cukry). Bylo také zjištěno, že obsahuje gamaglobuliny, které hrají velkou úlohu při obranyschopnosti, a také obsahuje další látky stimulující růst mláďat.

Veterinární poradna - kvalitní osvětlení pro ptactvo...

Autor: Pavel Větrovec – Husinec

Světlo mě zajímalo již v době výstavby původních voliér. Zakládal jsem různá fóra a zjišťoval co nejvíce informací. Výsledkem bylo poznání, že okno ve štítu 120 x 120cm by mělo stačit, a pokud tam nebude moc „šero“, mohou zde ptáci vegetovat. Ano, spousta chovatelů je tak má a ptáci i odchovávají. Stejně jako moji senegalci. Přes léto je tento pár umístěn v jedné z půdních voliér, ale hnízdit je dávám do pokoje. Jsou tudíž po celý rok bez přirozeného slunečního záření. A tím bez přístupu UVA a UVB záření. To je pro ptáky jistě nepřirozené, ale na druhou stranu není senegalec možná nejlepším příkladem. Četl jsem již, jak se jim ve venkovním prostředí (vítr, déšť a slunce) podstatně zhoršil stav opeření a celkový stav vůbec. Podstatné je však násladující - moji senegalci jsou po celý rok bez přístupu k UV záření, dostávají celoročně ovoce a zeleninu, klíčené a zelené krmení, piškoty a míchanici, k tomu samozřejmě směs zrnin (míchám si sám) a granule.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz