Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 02/2005

vyšlo v únoru 2005

Papoušci dlouhokřídlí - závěr

Autor: Zep (ČR)

V předcházejících částech jsem se snažil o souhrn dostupných informací o životě papoušků rodu Poicephalus a zmapování stavů populací v péči člověka - především v České republice a Evropě. Dnešní závěrečná část má být určitou rekapitulací, případně shrnutím, již uvedeného.

Kakadu hnědohlavý na Klokaním ostrově

Autor: Russell Kingson – Austrálie

Stojíme v eukalyptovém lese pod stromem, který jistě nepatří k těm menším svého druhu. Jeho hladký kmen „míří“ přímo před námi až do „nebe“. Spolu se Stephenem Garnettem vylézáme po speciálních žebřících do závratných výšek. Po 15 metrech se zastavujeme. Objevili jsme objekt našeho zájmu: mladého ptáka s načepýřeným žlutým pápěřím. Stephen opatrně vybírá mládě z dutiny, aby ho změřil a zvážil. Mládě, které po této „operaci“ opatrně vkládá zpět do hnízda, patří k izolované vzácné populaci kakadu hnědohlavého (Calyptorhynchus lathami) na Klokaním ostrově.

Rozela žltolíca

Autor: Ľuboš Pavlech – Kálnica (SK)

Je najmenším a zároveň jedným z najkrajších druhov rodu Platycercus a zároveň jediným druhom svojho rodu s výraznou pohlavnou dvojtvárnosťou. Medzi chovateľmi (najmä tými skôr narodenými) sa často nazýva „stanlej“, čo je vlastne odvodené z nemeckého názvu „stanley sittich“.

Papoušíčci a jejich chov (2)

Autor: RNDr. Martin Smrček - Praha (CZ)

Papoušíčci hnízdí ve vhodných podmínkách po celý rok. Mnoho chovatelů u nás nechává páry hnízdit jen v teplejších měsících roku, tedy od jara do podzimu. Je to hlavně tam, kde jsou ptáci na hnízdní období umísťováni ven a zimováni jsou někde ve sklepních místnostech při nižších teplotách. Znám ale i několik chovatelů u nás i v zahraničí, kteří (aby měli volné léto, kdy jezdí na dovolenou atd.) hnízdí od září do května.

Kaleidoskop informací

Autor: RNDr. Jaromír Vachutka - Olomouc (CZ)

Na mezinárodní konferenci CITES, jenž proběhla v říjnu tohoto roku bylo provedeno několik přesunů druhů ptáků. V České republice jsou právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění. Je v kompetenci Evropské komise vyhlásit změny těchto příloh formou nařízení (ES).

Expedice Ekvádor 2004 - výprava (nejen) za papoušky III.

Autor: Zep (ČR)

Do oběda máme vrátit pronajatý pick up. Mazda je po uplynulých třech dnech zablácená až po střechu a my se z obavy, že budeme muset zaplatit nějaké peníze navíc za vyčištění, rozhodujeme pro její důkladné umytí. Na kraji města jsme našli myčku a teď čekáme u kafe na odbahnění. Ukázalo se, že několikeré zapadnutí se na voze podepsalo víc než jsme čekali. Utrhli jsme nárazník! Auto je fungl nové a my máme strach, že to bude řádná „pálka“. Jindra s jedním mechanikem uléhá pod auťák a snaží se celou lapálii vyřešit. Povedlo se jim to dost slušně, ale stejně Mazdu vracíme se sevřeným žaludkem. Paní „důležitá“ obchází kolem dokola a … za pár škrábanečků nám účtuje asi 20 USD navíc.

Ornita - Nitra 2004

Autor: Pavel Forisch - Bratislava (SK)

Celoštátna výstavy exotického vtáctva mala v uplynom roku veľmi ťažký rozbeh, čo spôsobili nepresné a nesprávne informácie o výstavných podmiekach uverejnených v časopise Nová EXOTA čísl. 10/2004 (za čo nenesie zodpovednosť vydavateľ). Táto dezinformácia bola jednoznačne príčinou neúčasti mnohých slovenských a českých chovateľov, ktorí sa odmietli podielať na zle pripravenom (nesprávne uvádzané vysoké klietkové) podujatí. Štrnásť dní pred uzavierkou prihlášok bolo prihlásených hrozivo málo vystavovateľov (informácia z výstavného výboru bola 330 prihlásených exponátov). Celú situáciu začala zachraňovať exotárska komisia, aby sa naplnili potrebné počty vtákov a tak mohol byť rozsiahly pavilon zaplnený. S námahou sa podarilo úlohu splniť a pavilon obsadiť vyše 1.100 výstavnými exponátmi. Nakoniec sme boli radi, že naša snaha bola korunovaná úspechom a výstava splnila všetky naše očakávania.

Nemošice 2004 - 3. celostátní klubová výstava

Autor: Ing. Miloslav Šobr - Chrudim (CZ)

V pěkném, klidném prostředí administrativní budovy hřebčince Nemošice, postaveným císařem Josefem II. v roce 1784, uspořádal Klub chovatelů zebřiček České republiky se sídlem v Chrudimi ve dnech 26. – 28.11. 2004 3. celostátní klubovou výstavu, na kterou byli pozváni chovatelé zebřiček z celé republiky. Výstavy se mohl zúčastnit každý chovatel zebřiček bez ohledu na to, zda je a nebo není registrován v klubu, nebo jiné chovatelské organizaci.

Kreslený kanár Lizard

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc (CZ)

Již delší dobu jsem se chystal napsat článek na téma Lizard v našich chovech a stále jsem uskutečnění tohoto záměru oddaloval, až jsem se rozhodl, že únorové číslo tohoto časopisu bude asi k tomuto účelu nejvhodnější. Většina našich chovatelů ví, o jaké plemeno se jedná. Lizard je považován za jedno z nejstarších plemen kanára a jistě i proto je jeho původ snad nejvíce zastřen mýty a dohady. Různé teorie vznikaly jednak v průběhu dlouhé historie samotného plemene a nepochybně také na základě názorů mnoha historických autorů, které bychom dnes mohli nazvat téměř nedůvěryhodnými.

Amada červenouchá

Autor: Petr Podpěra - Praha (CZ)

Posledním druhem amad, o kterých jsme dosud nemluvili, je amada červenouchá. Je to druh, který byl z celého tohoto rodu objeven jako poslední. To platí v každém případě, ať jsou ptáci řazeni do společného druhu Erythrura, anebo vyčleněni do jiného rodu, třeba Amblynura, jako u Steinbachera a Nicolaie. V roce 1960 byli ptáci objeveni R.B.Gonzalesem (mělo se tak stát 26. března) a rok poté popsáni Ripleyem a Raborem v časopise Postilla, Yale Peabody Museum of Natural History, číslo 50, strana 18. Jsou to monotypičtí ptáci z filipinského ostrova Mindanao, kde se vyskytují v pohoří Mount Katagland. Toto pohoří se nachází v provincii Bukidnon.

Chov a odchov husí císařských

Autor: MVDr. Radim Holovský – Strakonice (CZ)

Husa císařská se řadí mezi severské husy nepopelavé. Žije na mořském pobřeží Beringova moře a Tichého oceánu. Její život a rozmnožování je přizpůsobeno extrémně krátkému arktickému chladnému a větrnému létu v této oblasti. V současné době se počet divoké populace těchto husí odhaduje na 200.000 kusů. Část populace žije na pobřeží Aljašky a zimuje na Aleutských ostrovech, druhá část obývá Čukotku v bývalém Sovětském svazu a zimuje na Komodorských ostrovech.

Veterinární poradna - Všeobecně o helmintologii v chovu okrasné drůbeže

Autor: Redakce

V samotném úvodu příspěvku o problematice veterinární parazitologie v chovu bažantů a okrasného vodního ptactva bych rád předeslal, že význam veterinární parazitologie je veřejností všeobecně podceňován, a to i přes to, kdy se ukazuje, že parazitozy ohrožují chovy drůbeže. Způsobují jak přímé ztráty hynutím mláďat, tak i nepřímé škody, jež znamenají vleklé zdravotní potíže, snižování snášky a končící v převážné většině buď uhynutím jedince, či celého chovu.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz