Nová EXOTA - Časopis pro všechny chovatele exotického ptactva

Číslo 01/2008

vyšlo v lednu 2008

Výstavné andulky na svetovej scéne

Autor: Pavel Forisch - Bratislava

Výbor Svetovej andulkárskej organizácie rozhodol na svojom mítingu v júni minulého roka (2006), že najlepší spôsob v súčastnosti bude vytvoriť kreslený ideál. V snahe pomôcť dosiahnuť tohto cieľa bolo odhlasované použitie služieb známeho chovateľa anduliek, vystavovateľa, medzinárodného posudzovateľa a umelca Roya Alpina z Veľkej Británie. Výkonný výbor WBO poveril tiež pána Gren Norrisa (V. Británia) dohľadom nad realizovaním projektu. Pokyny pre pána Roya Alpina obsahovali požiadavku vytvoriť bočný, tromištrtinami otočený a čelný pohľad využívajúci informácie predtým použitých na zostavenie modelu. Výbor požadoval, aby vták bol zástupca s najlepšími črtami aktuálne pozorovateľnými u anduliek po celom svete. Nechceli prehnane zobrazeného vtáka, často predvádzaného ako ideál. K uvedenému účelu zadovážili pánu Royovi Alpinovi obrázky víťazov andulkárskych súťaží z Afriky, Ameriky, Austrálie a Európy.

Odchov amazoňanů pomoučených

Autor: MVDr. Ľubica Nečasová – Praha

Náš původní pár amazoňanů pomoučených Elišku a Edu vlastníme do roku 1999. Oba ptáci pocházejí z odchytu z volné přírody. Eliška byla odchycena jako mládě. V zajetí si velmi rychle zvykla a brzy přestala být plachá. Samec Eda je výjimečně velký a silný kus. Ptáci byli první 4 roky ubytováni ve voliéře bez venkovního výletu. O hnízdní budku nejevili zájem, až v posledním roce ji sporadicky navštěvovali. Po 4 letech jsme vybudovali nové chovatelské zařízení. V jednom zahraničním časopise jsme našli zmínku o tom, že amazoňani pomoučení v přírodě hnízdí v koloniích. Tato informace nás inspirovala k pokusu. Z jednoho z posledních dovozů z Jižní Ameriky jsme si vybrali další 2 páry ptáků. Snažili jsme se vybrat tak, aby byli typově podobní našemu původnímu páru.

Papoušíček žlutolící – radosti a starosti

Autor: Ing. Vlastimil Vlček – Brno

Papoušíček žlutolící je největším druhem rodu Forpus, v přírodě obývá poměrně malý region v severozápadním Peru. Od dalšího popisu upustím. V současné době není problém sehnat literaturu, v níž jsou tito papoušíčci dopodrobna popsáni, a připadá mi zbytečné toto opisovat do svého článku. Moje první vážnější setkání s chovem papoušíčků proběhlo během společného poznávacího výletu po Belgii a Holandsku, který jsem absolvoval s M. Zemánkem, s nímž jsme měli léta společný chov, a M. Smrčkem, který celý výlet zorganizoval. Nás zajímali více pyrurové a amazónci. Martin Smrček byl již v té době úspěšným chovatelem papoušíčků. U chovatelů mě fascinovali nejen ptáci v různých barevných mutacích, ale i technické provedení chovatelského zařízení, které u nás v té době nebylo ještě na takové úrovni, jako je tomu dnes, kdy jsme se jim již velice přiblížili. Papoušíčky žlutolícé jsme pořídili ještě společně s M. Zemánkem. Podařilo se nám během jednoho roku sestavit docela slušný chovný kmen.

Chov papoušků červenobřichých

Autor: Jonathan Besson – Belgie

Papoušek červenobřichý se vyskytuje nejvíce v zalesněných savanách, v křovinatých oblastech porostlých baobaby ve výškách mezi 1000 a 1400 m n.m. Od července do září se mohou vyskytovat až do nadmořské výšky 2000 metrů všude, kde tou dobou dozrávají fíky. Tito papoušci žijí v párech, nebo v malých skupinkách. Jsou ostýchaví a nenápadní, jen obtížně se dá proniknout do jejich blízkosti. Neustále se pohybují, jejich rychlý let doprovází pronikavý křik. Jejich přirozená strava se skládá z nejrůznějších semínek (zejména akácií) a z ovoce (převládají fíky). Období rozmnožování je v květnu a v červnu v Etiopii, v lednu a v květnu v Somálsku a pravděpodobně v červnu a červenci ve východní Africe. Jejich hnízda se nacházejí v dutinách velkých stromů, baobabů nebo v termitištích. Někdy hnízdí ve skupinách, vytvářejí kolonie až šesti párů na jednom stromě. Vajíčka mají rozměry přibližně 26,8 x 23,1 milimetrů. Další informace nejsou dostupné.

Zajímavosti o chovu lori límcového

Autor: Ing. Tomáš Horyna - Liberec

Jedná se o živého a aktivního papouška, který snadno přivykne na společnost lidí. Není příliš hlučný, přestože jeho hlasový projev je výrazný. Vlohy k mluvení nejsou známy, avšak má se za to, že nebudou velké. K jiným druhům ptáků bývají obvykle agresivní, a to i mimo hnízdní sezónu. Skupinový chov je možný pouze ve velké voliéře, kde má každý pár možnost hájit si své teritorium. Chov jako takový je považován za náročný a nelze ho doporučit začátečníkům. Ptáci se v zajetí jen těžko aklimatizují a velmi obtížně přivykají na náhradní potravu. V chovech jsou náchylní na napadení organismu bakteriemi a houbami, vysoká hygiena chovu je bezpodmínečně nutná. Velmi často hynou zcela náhle bez viditelných vnějších symptomů. Těžko snáší změnu stravy. Velmi rádi se koupou. Větší voliéry mohou být osázeny rostlinami, v menších voliérách nebo klecích se to však nedoporučuje, protože je mohou loriové límcoví zničit.

Aktuality z Loro Parque

Autor: Dr. M. Reinschmidt - Loro Parque

Na konci října se konal každoroční „Board Meeting Loro Parque Fundación“. Na tomto setkání se sešli chovatelští experti vědecké rady nadace na Tenerife. Jmenovitě dr. Susan Clubb (USA), prof. Ian Swingland a dr. Nigel Dollar (Anglie), dr. Wolf Iwand a Roland Wirth (Německo), Pøvl Jorgensen (Dánsko) a Thomas Azcárate (Španělsko). Pod vedením prezidenta Loro Parque Fundación pana Wolfganga Kieslinga a ředitele LPF dr. Davida Waugha byly projednány zprávy o běžících projektech a bylo schváleno, které projekty pro ohrožené druhy ptáků budou dále podporovány. Dohromady se pro příští rok počítá s částkou 750.000 EUR. Tím stoupne částka, kterou LPF od jejího vzniku ohroženým druhům papoušků dala k dispozici, na 4,2 milionů EUR.

Návštěva u chovatele – Vladislav Křetínský, Otrokovice

Autor: Mgr. Jan Sojka - Horka nad Moravou

Tentokráte jsem pro změnu navštívil chovatele, kterého mám téměř za humny. Jedná se o „Laďu“ Křetínského z Otrokovic. Chovatele, kterého zná nejen celá Morava, ale díky jeho vystavování na EXOTÁCH Olomouc celý středoevropský region. Nebyl jsem u něj poprvé, a tak mohu říci, že Laďa je pro zlínský region určitý „guru chovatelství“. Pokaždé, když k němu přijedu, je u něj někdo na „besedě“. V loňském roce oslavil šedesátiny, na které jsem byl pozván, a mohu říci, že jsem si připadal jako na EXOTĚ. Samí chovatelé, od Prahy až po Varšavu. Celý jeden velký sál byl zaplněn chovateli. Paráda, ale zřejmě jen pro chovatele, ti ostatní si museli připadat utlačovaní, protože nám pro ty naše rozely, kakaďáky, štěpáky… asi moc nerozuměli.

Okénko z cest - ptáci Machu Picchu

Autor: MVDr. Lubomír Palkovič – České Budějovice

Na celém světě je registrováno asi 9000 ptačích druhů. Jen v samotném Peru jich je 1800 a více než 400 z nich žije v rezervaci Machu Picchu. Bájné město Inků Machu Picchu se nachází na jižních svazích Peruánských And v nadmořské výšce 2500 m. Ačkoliv toto posvátné místo Inků vzniklo i zaniklo v patnáctém století, bylo znovu objeveno až v roce 1941 peruánsko-americkou expedicí Viking. „Ztracené město“ je obklopeno vrcholky And a cesta k němu vede téměř neproniknutelnou džunglí. Toto místo i s přilehlou oblastí (32592 ha) bylo v roce 1981 prohlášeno za Chráněnou přírodní oblast, v roce 1983 se stalo součástí Světového kulturního dědictví UNESCO a v roce 2007 bylo zařazeno mezi sedm divů světa.

Klub chovatelů andulek (KCHA) v roce 2007

Autor: Milan Habrcetl - Kladno

3. KCHA OPEN - tato výstava je poměrně mladá a s malou tradicí, nicméně tím, že je otevřena i pro nečleny KCHA, nabízí možnost porovnat své odchovy členům i nečlenům. Tím je výstava zajímavá, hlavně pokud výstavu obešlou i vystavovatelé zahraniční. Dne 16.6. se v Hostouni u Kladna konal 3. ročník otevřené výstavy andulek, kterou pořádal pražský KCHA. Po loňské dobré zkušenosti s kulturním domem v Hostouni se Open výstava opět konala v tomto sále za velmi dobrých podmínek. Jednodenní výstavy se zúčastnilo 26 vystavovatelů z ČR a 2 vystavovatelé ze Slovenska. Bylo představeno 320 andulek. Výstavu posoudil Jiří Řejha.

55. AZ Bundesschau – Kassel 2007

Autor: Milan Habrcetl - Kladno

Výstava v Kasselu je každoročním svátkem všech sportovních chovatelů exotického ptactva. Obzvláště letos, kdy se nekonal světový šampionát, se stala klubová výstava největší německé chovatelské organizace AZ zřejmě i největší výstavou v Evropě. Letošní 55. ročník se uskutečnil v obvyklém čase, tj. koncem listopadu, ve dnech 24. a 25. listopadu 2007 ve výstavním komplexu Kassel. Sice jsem hned na úvod uvedl, že jde o výstavu soutěžní, ale své si zde našel každý obdivovatel či chovatel opeřenců, neboť vystaveny byly i různé společné voliéry s ptáky, které běžně na výstavách exotů neuvidíte. V první výstavní hale jsou umístěny expozice papouškovitých a najdete zde od výstavních andulek (odhadem 1800) přes agapornise či neofémy i kakaduy či ary.

EXOTA Olomouc 2007 – súťažné podujetie

Autor: Pavel Forisch - Bratislava

Príspevok v novembrovom čísle Nová EXOTA 2007 nahliadol do zákulisia náročnej prípravy medzinárodnej výstavy exotického vtáctva. Široká chovateľská verejnosť sa zoznámila s úlohami funkcionárov výstavného výboru i garantov jednotlivých pavilónov. Málo kto si z chovateľov uvedomuje, že hlavní organizátori výstavy musia stopercentne ovládať odborné i organizačné úlohy tak rozsiahleho a náročného podujatia. Celá zodpovednosť leží na úzkom kolektíve, na čele ktorého stojí riaditeľ výstavy pán Karel Změlík a manager pán JUDr. et Mgr. Ján Sojka. Zodpovedjú za prácu odborného kolektívu, ale tiež za vysokú finančnú hodnotu vystavených exponátov. Rozhodne nechcem špekulovať o hodnote vystavených papagájov v pavilone A, ale ich cena nie je zanedbateľná a celkom iste sa pohybuje v miliónových čiastkach.

Klub domestikovaného drobného ptactva na EXOTĚ Olomouc 2007

Autor: Vladimír Dlouhý - Olomouc

Rok se sešel s rokem a byla zde opět mezinárodní výstava Exota 2007. Před výstavou byla spousta práce s renovací výstavního materiálu, který bylo nutné zejména vyčistit, opravit a natřít. Členové našeho klubu vždy podají pomocnou ruku ZO ČSCH Olomouc (pořadatel výstavy EXOTA Olomouc) a pomohou organizaci s přípravou výstavy. Nakonec - vždyť je to i naše výstava, neboť klub má sídlo v Olomouci. V úterý 9. října nastal ten velký den, kdy bylo nutno postavit celou expozici v pavilonu G. Tam se náš klub nejvíce prezentoval jak při instalaci, tak po dobu konání výstavy. Vždyť garantem pavilonu G byla naše členka paní Jitka Románová. Tato mladá dáma převzala funkci garanta pavilonu po příteli Vladimíru Dlouhém, kterému zůstala funkce sestavovatele katalogu z přihlášek chovatelů (spolu s dalším členem klubu Mgr. Radomírem Veselým).

Klubová výstava zebřiček 2007

Autor: Ing. Ivan Hájek – Chrudim

Jako již tradičně třetí víkend v listopadu patřil speciální klubové výstavě zebřiček, která je také otevřeným mistrovstvím ČR. Byla již šestá v pořadí a spousta chovatelů těchto ptáčků si ji nenechala ujít. Konala se opět v Nemošicích u Pardubic v útulném prostředí fy Plemko s.r.o. Na výstavu se přihlásilo 17 chovatelů z celé republiky, kteří přivezli 219 zebřiček. Na letošní výstavě se objevily dvě novinky, které určitě přispěly ke zvýšení úrovně celé akce. První byla možnost přihlásit kolekce čtyř zebřiček stejné barvy, kresby a pohlaví. Vybrat kvalitní a vyrovnanou kolekci je opravdu náročné, a když se to podaří, pohled na čtyři podobné zebřičky ve špičkové kvalitě patří k vrcholu výstavy.

Nová mutace u barevných kanárů – červenozobá

Autor: Lubomír Veselý - Olomouc

Tato mutace se oficiálně poprvé objevila v chovu Marico Laranjo z Resende v Brazílii. První jedinci se vyskytli u chovného páru běžných červených lipochromových kanárů v chovu již zmíněného chovatele. Toto vlastně byla první informace o výskytu této novinky. Druhou zprávou je zjištění, že se stejná vloha vyskytla i ve Francii u chovatele Jeana Larrieua z Gujan – Nestras, rovněž po červených lipochromových kanárech, kteří pocházeli od dovozní firmy z Holandska. Naskýtá se otázka, zda tyto dva případy vzniku nové mutace spolu nesouvisí. Není to vyloučeno.

Holub bronzovokřídlý

Autor: Tomáš Navrátil – Plzeň

Holub bronzovokřídlý je pravděpodobně nejrozšířenějším zástupcem holubů na australském kontinentě. Vyskytuje se zhruba na 90% rozlohy území. Jediným místem, kde tito velcí holubi nebyli pozorováni, je poloostrov Cap York, suchá oblast bez stromů na jihozápadě státu Queensland, a také v některých částech Nullarborské planiny a Velké písečné pouště. V přírodě je možné je pozorovat v párech nebo v malých skupinkách, jak vysedávají na keřích nebo v houští, a slyšet jejich truchlivý zpěv. V noci usedají na větve stromů. Jejich let je u země plochý, rychlý a doprovázený mocnými údery křídel. Když hledají louže s vodou, často musejí uletět dlouhou vzdálenost.

Veterinární poradna - na začiatku je zobák...

Autor: MVDr. Miloš Kelecsényi – Lopej

Vážení priatelia, k napísaniu nasledujúcich riadkov som sa odhodlal po dlhšom váhaní, či Vám niečo pozitívne prinesú. Vznikli na základe mojich návštev a konzultácií s chovateľmi, ktorých papagáje prejavovali príznaky postihnutia tráviaceho traktu v rôznych úsekoch. Bohužiaľ, niekedy sa jednalo už len o pitevné a kultivačné stanovenie diagnózy – príčiny úmrtia. Úhynov by mohlo byť menej, ak by chovateľ včas rozpoznal príznaky, okamžite kontaktoval veterinára alebo ak by vedel vyhodnotiť možné riziká vzniku problémov tráviacej sústavy. Podstatou porúch tráviaceho traktu je jeho nefyziologický stav a z neho vyplývajúce dôsledky: upchatie v rôznych úsekoch, infekčné príčiny, nevhodný spôsob kŕmenia a krmiva, nerovnováha mikroflóry hrvoľa a čriev, poranenia, psychické príčiny a orgánové choroby.

Číslo 07/2018

Videoreportáže »

Aktuality

14.05.2018

V prodeji plakáty Amazoňané I. a II.

03.10.2017

Průvodce umělým odchovem ptáků


ARARAUNA.cz